logo Gemeente Meierijstad

Op donderdag 20 juni zij de commissievergaderingen Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering en Mens en Maatschappij in het bestuurscentrum te Sint Oedenrode. Beide vergadering zullen om 19.30 starten.

Agendapunten commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering

 • Bestemmingsplan ‘Bunderse Hoek’
 • Bestemmingsplan ‘Nijnsel, herziening Huisakkerweg 12’
 • Bestemmingsplan ‘Veghels Buiten, herziening Het Melven 5’
 • Krediet opzetten ondersteuningsnetwerk Meierijstad voor veehouders
 • Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regionaal Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor ontwikkeling van Windpark Veghel Win(t)d
 • Reactie op advies Proefcasus Eindhoven Airport
 • Uitvoeringskrediet ‘vervanging wegen 2019’
 • Krediet ‘uitvoeringsplan mobiliteit 2019’

Agendapunten commissie Mens en Maatschappij

 • Voorbereidingskrediet vervanging zwembaden De Beemd en De Neul
 • Uitvoeringskrediet herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel
 • Bedrijventerreinenvisie Meierijstad

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?

Meldt u dan aan bij de griffie voor het spreekrecht via www.meierijstad.nl/beeldvormende-avond. Aanmelding is mogelijk tot 19 juni, 12.00 uur.

Vergadering bijwonen?

Wilt u de vergaderingen bijwonen? U bent van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur. U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen of terugkijken via de livestream: www.meierijstad.nl/videoregistraties.
Tip de redactie!