logo Gemeente Meierijstad

Op 24 januari komt de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering  vanaf 19.30 uur bij elkaar voor een vergadering in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode.

Op de agenda staan de volgende behandelen punten:

  • Bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Molentiend 39’
  • Bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeren’
  • Nota integraal preventief jeugdbeleid en beleidsplan jeugdhulp 2015 – 2018

Wilt u deze vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom in het bestuurscentrum want de vergadering is openbaar.

NB. De commissie Mens en Maatschappij is komen te vervallen vanwege gebrek aan agendapunten.
Tip de redactie!