Samenwerkende zorgorganisaties voorkomen onnodige ziekenhuisopnames

Een ziekenhuisopname van een kwetsbare oudere brengt extra risico’s met zich mee. Alleen al door bedlegerigheid kunnen er onwenselijke complicaties optreden en kan verslechtering van de situatie ontstaan. Met thuiszorg en hulpmiddelen kan een dergelijke opname voorkomen worden als deze niet écht medisch noodzakelijk is.

Het project ‘Beter Thuis!’ voorkomt dat ouderen in de avond, nacht of het weekend onnodig worden opgenomen in het ziekenhuis of andere zorginstelling. Voor dit project werken ook buiten kantooruren in de regio’s Meierij en Noordoost Brabant een aantal thuiszorgorganisaties en het Jeroen Bosch Ziekenhuis nauw samen om dit mogelijk te maken. En met succes!

Dominique den Brok, directeur cluster Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis bij Laverhof: “We zijn nu een jaar op weg en hebben met z’n allen al bij ongeveer 90 mensen een opname kunnen voorkomen. Dit zijn mensen die zich melden bij de huisartsenpost of spoedeisende hulp en na behandeling geen medische indicatie hebben voor een opname, maar wel een zorgvraag. Samen onderzoeken we dan hoe dit thuis wél zou kunnen. En pas als het thuis echt niet lukt wordt er een zogenaamd eerstelijns herstel-bed gezocht bij een zorgorganisatie.”

Zo was er een mevrouw gevallen in het weekend en terechtgekomen op de spoedeisende hulp. In plaats van opname is afgesproken dat de mantelzorg de eerste nacht thuis aanwezig blijft. Deze mocht, indien nodig, telefonisch om hulp vragen. De wijkverpleging heeft de overdracht ontvangen en in de ochtend de thuiszorg opgepakt.

Ook was er een oudere man die op vrijdagavond in de huisartsenpost een blaaskatheter had gekregen. De dag erna kwam hij terug met een lekkende katheter. Voor de familie was het niet duidelijk hoe ze de katheter moesten verzorgen. Na overleg met het wijkteam heeft de patiënt en familie op zondag hulp gekregen bij de verzorging van de katheter. Met deze snelle actie is er voor de patiënt goede zorg ingezet en werd een nieuwe gang naar de huisartsenpost voorkomen.

“Waar men voorheen vaak uren moest bellen om voor een oudere de juiste zorg te krijgen, hebben we nu een speciale app. Zorgverleners hebben toegang tot de app en kunnen via een triage zien welke zorg de cliënt nodig heeft en bij welke zorgorganisatie zij terecht kunnen. Ook kan er direct doorgeschakeld worden naar het juiste telefoonnummer. Hiermee wordt veel leed voorkomen”, aldus Dominique den Brok. “Bovendien voeren we dit project uit zonder extra personeel in te zetten in avond, nacht en weekend. Dat is in de huidige tijd van krapte een prettige bijkomstigheid!”

Aan het project ‘Beter Thuis!’ nemen deel:

Laverhof, BrabantZorg, Van Neynsel, Zorggroep Elde, Vivent, Pantein, Santé Partners, Schakelring, Jeroen Bosch Ziekenhuis.

N.B. ook met Ziekenhuis Bernhoven loopt eenzelfde project.

mgr-bekkershuis-Laverhof

Tip de redactie!