College van B&W stelt “nota grondzaken 2021” vast

logo Gemeente Meierijstad

De nota “grondzaken 2021” is een herziening van de nota grondzaken die in januari 2020 is vastgesteld. De nota bevat het beleid voor de gronduitgifte voor woningbouw en bedrijfsgrond, de grondprijzen, pacht, groen- en reststroken, zakelijke rechten, jacht- en visrechten en onrechtmatig grondgebruik. In deze herziene versie zijn de geactualiseerde grondprijzen voor 2021 opgenomen, is het beleid over groen- en restroken aangescherpt en zijn er voor andere onderwerpen kleine (tekstuele) wijzigingen aangebracht

Het college heeft de nota grondzaken 2021 inclusief bijbehorende bijlagen vastgesteld en heeft de nota grondzaken 2020 ingetrokken.

gemeente meierijstad
Tip de redactie!