Op 13 september a.s. zal in het bestuurscentrum te Sint Oedenrode de commissievergadering Mens en Maatschappij gehouden worden. De vergadering zal om 19.30 uur starten.

Voorlopige agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van de besluitenlijst van 28 juni 2018
  4. Spreekrecht –  Aanmelding uiterlijk om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de commissievergadering. Inspreken is enkel mogelijk op geagendeerde onderwerpen. Maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.
  5. Strategische visie Sociaal Domein 2018 – 2022 In eerste termijn kunnen fracties een standpunt verwoorden en/of politieke/bestuurlijke vragen stellen aan de portefeuillehouder, wethouder Roozendaal. In tweede termijn vindt het debat tussen fracties plaats. Na afloop besluit de commissie of het voorstel rijp is voor besluitvorming in de raad. Tevens brengt de commissie advies uit of het voorstel als hamerstuk of bespreekstuk is aan te merken.
  6. Aanvullend krediet voor realisatie KDV/BSO en PSZ Kindcentrum Nijnsel In eerste termijn kunnen fracties een standpunt verwoorden en/of politieke/bestuurlijke vragen stellen aan wethouder Van der Pas. In tweede termijn vindt het debat tussen fracties plaats. Na afloop besluit de commissie of het voorstel rijp is voor besluitvorming in de raad. Tevens brengt de commissie advies uit of het voorstel als hamerstuk1 of bespreekstuk is aan te merken.
  7. Initiatiefvoorstel SP/Hart voor Schijndel ‘Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats in Wmo’ In eerste termijn kunnen fracties een standpunt verwoorden en/of politieke/bestuurlijke vragen stellen aan de indieners van het initiatiefvoorstel. In tweede termijn vindt het debat tussen fracties plaats. Na afloop besluit de commissie of het voorstel rijp is voor besluitvorming in de raad. Tevens brengt de commissie advies uit of het voorstel als hamerstuk2 of bespreekstuk is aan te merken.
  8. Sluiting

Tip de redactie!