Afgelopen maandag 29 oktober bezocht een Chinese delegatie van de Greentown Service Group uit Hangzhou samen met de architect van St. Barbara, de heer Frank van Dillen van Molenaar & Bol & Van Dillen Architecten, verbonden aan Dementia Village Architects en Advisors, een bezoek aan St. Barbara.

Peter Beijers, bestuurder van Laverhof, heet in het bijzijn van de heren Freek Lapré, voorzitter van het European Centre for Research en Education in Ageing Services (ECREAS) – een initiatief van het European Ageing Network (EAN) – Eus Witlox, locoburgemeester en wethouder Zorg van de gemeente Meierijstad en Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel, iedereen van harte welkom. Hij geeft in het kort uitleg over het Nederlandse zorgstelsel en de wijze waarop Laverhof werkt. “We zijn er trots op hoe we bij Laverhof zorg en ondersteuning bieden aan ouderen, midden in de gemeenschap.”

Ook een warm welkom van Eus Witlox. Hij vertelt in zijn toespraak: “Ik ben blij met onze manier van werken, waarbij mensen zeggen wat ze nodig hebben en wij daarbij zoveel mogelijk aansluiten. Een omgeving waarbij mensen elkaar helpen. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk in de maatschappij meedraaien.” De delegatie van Greentown geeft aan dat zij service bieden aan de hele levenscyclus: van baby’s en onderwijs tot aan pensioen en hospice. Levensgeluk is hun kernwaarde. In een korte impressie tonen zij hoe Greentown voor ouderen zorgt, waarbij liefde de focus is.

Onder de indruk

Freek Lapré, verbonden aan TIAS Business School in Tilburg, geeft een korte uiteenzetting over hoe de ouderenzorg in Europa geregeld is, wat de kosten hiervoor zijn, welke positie Nederland hierbij inneemt en wat de huidige ontwikkelingen zijn. Hij is zeer onder de indruk van wat hij bij St. Barbara ziet. Lapré: “Laverhof doet zich tekort door haar bescheiden opstelling.”

Aansluitend vertelt Frank van Dillen over Dementia Villages, zoals St. Barbara, en laat hiervan diverse voorbeelden zien. Bij Dementia Villages draait het om gastvrijheid, verbinding maken en elkaar helpen. Henri van Boxmeer leidt daarna de inmiddels nieuwsgierig geworden bezoekers rond en laat zien waar verbinding gemaakt wordt met de lokale gemeenschap, zoals de school en het dorpscentrum. Ook kunnen ze nog een glimp opvangen van de muziekmiddag in ’t Torentje, waarbij de bewoners genieten van herkenbare liedjes. De reacties zijn enthousiast en natuurlijk worden er de nodige foto’s gemaakt.

Burgemeester ontvangt op 1 november de stad PingDingShan in St. Barbara

A.s. donderdag 1 november brengen vertegenwoordigers van de stad PingDingShan een bezoek aan St. Barbara om op een vergelijkbare wijze kennis te nemen van het werk van Laverhof. Namens de gemeente Meierijstad zal burgemeester Van Rooij dan het stadsbestuur van PingDingShan, belast met buitenlandse aangelegenheden en gezondheidszorg, twee ziekenhuisdirecteuren en een investeerder welkom heten.

Greentown Service Group Co. Ltd.

De delegatie van Greentown Service Group Co. Ltd. bestond uit de bestuursvoorzitter, vice president, general manager, managers en secretaris. Greentown is een investeerder en exploitant van servicewoningen en community centers uit de stad Hangzhou.
Tip de redactie!