Wijzigingen afvalinzameling in Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

Op 1 januari a.s. verandert de inzameling van huishoudelijk afval in Meierijstad. Een belangrijke wijziging is dat het restafval voortaan 1 keer per 4 weken tegen betaling wordt opgehaald en het GFT-afval wekelijks. Ook de ophaaldag verandert voor de meeste huishoudens. Inwoners ontvangen binnenkort een brief waarin uitgelegd wordt wat er precies gaat veranderen.

Chip wisselen

Op dit moment zijn er nog verschillende manieren van huisvuilinzameling in de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. De gemeente Meierijstad is verplicht om uiterlijk 1 januari één systeem te hebben dat voor heel Meierijstad geldt. Vanaf die datum wordt alle afval ingezameld door Van Kaathoven. Dat betekent ook dat alle grijze containers in Veghel en Sint Oedenrode van een nieuwe chip voorzien worden. Die chip is noodzakelijk om de lediging van de container te kunnen registreren. Op basis van de registratiegegevens worden de kosten bepaald die bij een huishouden in rekening gebracht wordt. Wethouder Harry van Rooijen: “We staan aan de vooravond van een grootschalige verandering die álle huishoudens in Meierijstad aangaat. En we doen er alles aan om onze inwoners daar goed op voor te bereiden. Maar de inwoners moeten zélf ook iets doen. Allereerst vragen we hun medewerking bij het omchippen van de grijze containers; daarvoor ontvangen ze de komende weken een brief met uitgebreide instructie. Eind november valt er nog een andere brief op de mat waarin precies staat wat er vanaf 2019 allemaal verandert”.

Samen voor minder restafval

Het beter scheiden van afval is belangrijk omdat veel meer afval hergebruikt kan worden. Restafval uit de grijze container wordt namelijk verbrand en dat is schadelijk voor het milieu. “We moeten het aandeel restafval terugbrengen van nu nog 133 kg per inwoner per jaar naar 100 kg in 2020; En op termijn willen we zelfs zakken naar 30 kg” aldus de wethouder. Om scheiden verder te stimuleren wordt het GFT-afval (groente, fruit en tuin) voortaan gratis én vaker opgehaald. Plastic- en drankverpakkingen, oud papier, glas en textiel zijn al gratis. Vanaf 1 januari gaan de inwoners betalen voor élke keer dat ze de grijze container aan de straat zetten. De gemeenteraad neemt in december een besluit over de tarieven.

Kom in actie

Informatie over de juiste ophaaldag in 2019 voor elk van de soorten afval staat vanaf 1 december op de digitale afvalkalender; Inwoners kunnen die raadplegen op www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis app Afvalwijzer op de mobiele telefoon.

Kliko, Vuilnis, Huisvuil, Afval
Tip de redactie!