Buurtbemiddeling brengt buren weer met elkaar in gesprek

buurtbemiddelingHulp bij conflicten tussen buren

Mensen weer met elkaar in gesprek brengen, dáár draait het allemaal om bij Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling  Schijndel biedt hulp bij conflicten tussen buren. De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dit niet het geval. De oorzaak kan uiteenlopen van kleine irritaties tot een groot meningsverschil. In veel van die gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk nog in redelijkheid met elkaar te praten. Het gevolg kan zijn dat de situatie mogelijk nog slechter wordt. Buurtbemiddeling kan in die gevallen helpen.

Wat is Buurtbemiddeling?

Geluidsoverlast, rommel op straat of hinderlijk parkeren kan irritatie geven tussen bewoners. Dan kan Buurtbemiddeling helpen. Bij buurtbemiddeling zitten vrijwilligers, die zijn opgeleid om te bemiddelen. Ze worden buurtbemiddelaars genoemd.

Zij zijn onafhankelijk, kiezen geen partij en gaan vertrouwelijk om met de informatie. Het zijn enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die op een plezierige en respectvolle wijze hulp bieden.

De insteek van Buurtbemiddeling is dat mensen op vrijwillige basis meewerken aan het vinden van een oplossing met elkaar. Het samen in gesprek raken is daar onlosmakelijk aan verbonden.

Wat levert Buurtbemiddeling op?

Buurtbemiddeling kan voorkomen dat problemen tussen bewoners steeds hoger oplopen. Samen met de bemiddelaars proberen de bewoners er zelf uit te komen. Dat levert oplossingen op, die voor iedereen goed voelen. Dat verbetert ook de sfeer in de straat of buurt.

Serie praktijkverhalen

Om u een inkijk te geven hoe buurtbemiddeling in de praktijk werkt, zullen we de komende maanden aandacht geven aan praktijkverhalen van buurtbemiddeling.

Contact?

Heeft u een conflict en weet u daar zelf niet meer uit te komen, dan kan Buurtbemiddeling wellicht uitkomst bieden. In dat geval kunt u contact opnemen met: Welzijn De Meierij,
Buurtbemiddeling Schijndel, 073-5441400 of 073-5441415 en vraag naar Elly Vissers.
Tip de redactie!