logo Gemeente Meierijstad

De oprichting van de Energieke Regio Ondernemend Meierijstad kan binnenkort een feit zijn. Nadat POM en de lokale Rabobanken Hart van de Meierij en UdenVeghel de haalbaarheid onderzocht hebben, heeft het college van B&W van gemeente Meierijstad het initiatief ook omarmd. De gemeente wil partner zijn in dit nieuwe samenwerkingsverband wat de naam Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM) gaat dragen. Gezamenlijk doel is om stappen te zetten in het verduurzamen van het bedrijfsleven in Meierijstad.

Bewezen concept

Het initiatief vloeit voort uit de Taskforce Duurzaamheid in Meierijstad; daarbinnen is gekeken naar manieren om snel zichtbare resultaten te kunnen laten zien. Wethouder van Rooijen: “Het concept Energieke Regio is beproefd; het draait al in 25 regio’s met succes en er is geen enkele reden dat dat in Meierijstad niet zo zou zijn. De specifieke kracht van EROM zit in het omvangrijke gezamenlijke netwerk; Daarmee kunnen we een groot deel van de doelgroep bereiken. Bovendien dragen alle partners financieel bij. Onze slogan “Meierijstad zijn we samen”, krijgt hier dus heel nadrukkelijk vorm” Vanuit de Energieke Regio krijgen bedrijven advies en worden ze ook begeleid tot en met de uitvoering van duurzame maatregelen. Een van de eerste te nemen stappen is het werven van koplopers; zij krijgen een ambassadeursrol zodat andere bedrijven gaan volgen. Op die manier maakt een Energieke Regio zichzelf op termijn overbodig.

Energie

De focus ligt op energiebesparing en opwekking van duurzame energie. De gedachte is dat dit een toegankelijk thema is waarop snel resultaat te boeken is. De ervaring is dat als bedrijven die stap eenmaal gemaakt hebben, ze de smaak te pakken hebben en ook op andere duurzaamheidsaspecten gaan inzetten.

DuurzaamheidTip de redactie!