Burgemeester Kees van Rooij rijkt Koninklijke Onderscheidingen uit aan 18 inwoners van Meierijstad

Burgemeester Kees van Rooij reikte op donderdag 26 april aan 18 inwoners van de gemeente Meierijstad een Koninklijke onderscheiding uit. Dit ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Tien dames en acht heren krijgen op 26 april de versierselen opgespeld en mogen zich vanaf deze dag scharen onder de gelederen van hen die reeds Koninklijk gedecoreerd zijn. Mevrouw M.T.A. (Marijke) Aspert-Vrensen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige 17 decorandi zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder de inwoners uit Schijndel die vandaag een lintje hebben ontvangen:

M.T.A. (Marijke) Aspert-Vrensen (1944) Schijndel

 Decoranda is mede-eigenaar en mededirecteur van het bedrijf Aa-Dee Staalbouw (metalen constructiewerken) in Schijndel. Zij verricht(te) vele extra werkzaamheden voor het bedrijf, zoals het organiseren van personeelsevenementen en het organiseren van bedrijfsbezoeken van andere bedrijven aan het eigen bedrijf. Ook staat zij haar echtgenoot (directeur) met raad en daad bij bij strategische zakelijke beslissingen. Zij regelt de financiële gang van zaken van het bedrijf en alle representatieve taken en activiteiten voor het bedrijf worden/werden door haar verricht.

 1991 – 2005: bestuurslid, secretaris bij Business Sociëteit Brabant-Antillen (BSA, 40 aangesloten Brabantse ondememingen). BSA ziet zichzelf als een “directory van buitenlandse vertegenwoordigingen, verbindingsbureaus en voorlichtingsbureaus op het gebied van politiek, buitenlandse handel en bankwezen, culturele uitwisseling, media, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp”. De BSA heeft met name in de jaren negentig veel heeft betekend voor de relatie tussen Nederland en Caribisch Nederland. De vereniging was de motor van een groot aantal economische projecten, met name op Curacao. Decoranda was de stuwende en bindende kracht. Tijdens de werkbezoeken toonde decoranda zich een excellent ambassadeur van Noord-Brabant. Zij had tevens een scherp oog voor de sociale omstandigheden op de eilanden. Het was niet altijd gemakkelijk om alle leden achter het beleid en de activiteiten te krijgen en te houden. Mede dankzij haar inzet en verbindend vermogen lukte dat wel.

 1997 – 2011: bestuurslid van en onbezoldigd commissaris bij de Joannes Bosco Stichting. Deze stichting is in 1936 opgericht door een groep mensen die toen invloedrijke maatschappelijke posities bekleedden in de regio Den Bosch om levensomstandigheden van jongens die opgroeiden in een kwetsbare positie te verbeteren. Het doel is nu nog steeds om door persoonlijke ontwikkeling het toekomstperspectief van jongeren te verbeteren, thans door het financieel ondersteunen van projecten in de regio. Daaraast is de stichting eigenaar van vastgoed. Sinds de jaren 90 worden de hotels van de stichting niet langer als vakantie- of cursusoord voor jongeren ingezet, maar als hotels en conferentiecentra voor bedrijven en particulieren. De winst gaat voor 100 % naar de stichting. Decoranda had als bestuurslid als doel om ervoor te zorgen dat de conferentiecentra opnieuw geld zouden genereren voor de goede doelen van de Joannes Bosco Stichting en dat zo 50 medewerkers hun baan konden behouden. Er diende behoorlijk wat achterstallig onderhoud te worden verricht. Zij heeft haar relaties ingezet om mee te werken aan de verbouwing van het hoofdgebouw. Daanaast zag zij er, vanuit haar onbezoldigde functie van commissaris ideële doelen, op toe dat het geld aan de juiste doelen werd uitgegeven. Zij controleerde ook achteraf of het conform afspraken was gebeurd.

 2010-2017: Penningmeester van VNO-NCW Brabant Zeeland seniormanagement kring. Deze seniormanagementkring is een studieclub van VNO-NCW en heeft een zestigtal leden. Het gezelschap bestaat uit oud-ondernemers en/of eindverantwoordelijke managers van grote en middelgrote bedrijven en arbeidsorganisaties uit Midden- en Oost-Brabant. Decoranda was het eerste vrouwelijke bestuurslid. Zij was niet alleen een goede penningmeester die een aantal complexe zaken voor de kring prima heeft weten op te lossen, maar ook een vrouw met oog voor wat er in de wereld speelt.

C.M. (Toos) Deneer – Bierkens (1940), Schijndel

 2000 – heden: Decoranda bezoekt onopvallend heel veel zieke mensen met name in Schijndel. Ze heeft hart en oog voor de zieken en de medemens die eenzaam door het leven gaan. Ze gaat met de mensen mee naar het ziekenhuis of begeleidt hen mee naar de huisarts. Ze gaat met de ouderen mee boodschappen doen. Ze is heel sociaal bewogen en staat altijd klaar. Ze maakt geen verschil. Waar hulp nodig is, daar is decoranda aanwezig. Jaren ging ze dag in dag uit met een zuster op leeftijd wandelen en sloeg niet 1 dag over! Al dit soort werken van echte mantelzorg doet ze al heel veel jaren.

 2001 – heden: Decoranda is sinds 2001 onafgebroken als vrijwilligster actief binnen de Congregatie Zusters van Liefde in Schijndel. Ze is gastvrouw. Daarnaast doet ze spelletjes met de zusters. Ook kan men een beroep op haar doen bij grotere activiteiten, zoals een uitstapje, bingo. Decorandus verzorgt en organiseert door het jaar heen evenementen voor de zusters. Verder biedt zij een helpende hand bij uitvaarten van zusters.

 2002 – heden: vrijwilliger bij het Mgr. Bekkershuis te Schijndel, onderdeel van de zorgorganisatie Laverhof. Als lid van de liturgische werkgroep verzorgt betrokkene wekelijks alle voorbereidingen voor de eucharistieviering. Daarnaast bezoekt de bewoners die eenzaam zijn of in de laatste fase van hun leven zijn.

A. (Nol) van der Heijden (1950), Schijndel

 1992 – 2003: vrijwilliger bij stichting Hulp aan Taganrog (ontwikkelen en het ondersteunen van sociale projecten in Oost-Europa). Hij hielp bij het laden van de hulpgoederentransporten (o.a. levensmiddelen, kledingpakketten, speelgoed). Het betrof hier zeer zwaar werk, doordat de stichting toen niet de beschikking had over hulpmiddelen bij het laden. Alles gebeurde handmatig. Daarnaast was decorandus ook beschikbaar bij het verzendklaar maken van de goederen. Dit betrof meerdere keren per maand. Alle spullen werden gesorteerd en nagekeken voordat deze op transport gingen.

 1992 – heden: vrijwilliger bij de Wieler Vereniging Schijndel. Decorandus is lid van de werkploeg evenementen, die verantwoordelijk is voor de op- en afbouw van de evenementen die de wielervereniging organiseert. Het betreft o.a. de jaarlijkse wielerrondes in Schijndel voor de jeugd en senioren en de jaarlijkse veldrit, maar ook de diverse NK’s veldrijden voor de jeugd. Tijdens deze evenementen is decorandus o.a vrijwilliger bij de kassa, vlaggenist en verkeersregelaar. Vooraf is decorandus bezig met de nodige voorbereidingen van het evenement. Er zijn zo’n 30 evenementen per jaar. Naast zijn inzet als vrijwilliger evenementen yerzorgt decorandus sinds 2012 ook het sportcomplex van de wielervereniging, de Leemputbaan. In de winter worden er op en rond de Leemputbaan veldrittrainingen gehouden voor de jeugdafdeling en voor de senioren. Decorandus houdt zich bezig met het onderhoud van de wielerbaan en zorgt dat de leden kunnen trainen op de wielerbaan. Daarnaast onderhoudt hij mede de accommodatie die gedeeld wordt met schaatsvereniging Thialf. Na de trainingen en wedstrijden zorgt decorandus ervoor dat alles netjes achterblijft. Decorandus verleent ook hand-en-spandiensten i.v.m. de uitbreiding van de huidige wielerbaan en de realisatie van een clubgebouw.

 2003-2017: vrijwilliger bij stichting Caritas Schijndel, die nauw samenwerkt met de stichting Caritas Catolica Oradea van het bisdom Oradea in Roemenië. Decorandus was sinds de oprichting een zeer gewaardeerde hulp bij het laden van jaarlijks zo’n 10 megatrailers met hulpgoederen, bestemd voor het bisdom Oradea in Roemenië. Het betrof zwaar werk gezien de beperkte hulpmiddelen die beschikbaar waren. Daarnaast was hij op afroep behulpzaam bij het verzendklaar maken van de hulpgoederen en het onderhoud van het machinepark in de opslagloods. W.A.

(Willy) Kastelijn-Toelen (1942), Schijndel

 1977 – 2017: vrijwilliger bij de Dames Korfbalvereniging Avanti. Al 22 jaar is decoranda te vinden in de kantine achter de bar. Naast de vaste donderdagavond stond ze ook vaak in het weekend achter de bar. Maar ook achter de schermen deed ze haar vrijwilligerswerk. Nauwgezet deed ze de inkoop, om de voorraden van de kantine aan te vullen en hield van de kantine ook de administratie bij. In juni 2017 heeft Willy besloten om deze werkzaamheden te beëindigen. Ook heeft ze een paar jaar in het bestuur gezeten als manusje van alles. Decoranda heeft als vrijwilligster de accommodatie, wekelijks gepoetst. Tenslotte is zij altijd ondersteunend geweest bij het organiseren van acties om de club financieel sterker te maken.

 2007 – heden: vrijwilliger bij het Mgr. Bekkershuis van stichting Laverhof Schijndel. Betrokkene heeft de activiteiten na haar pensioen als vrijwilliger voortgezet. Betrokkene schenkt koffie en ruimt de ontmoetingsruimte op. Daarnaast helpt zij mee met de voorbereidingen van alle activiteiten in het verzorgingstehuis.

 2009 – heden: vrijwilliger bij de wandelsportvereniging Alico. Decoranda helpt mede met de voorbereidingen van de wandeltochten. Zij helpt mee bij de diverse rustposten. Zorgt voor de inkoop en tijdens de wandelvierdaagse is ze dagelijks aanwezig voor de inschrijvingen van deze drukbezochte dagen. Zij vangt de wandelaars op en is tijdens deze 4 dagen telkens in de weer om alles goed te laten verlopen. Datum Pagina 5 van 5

 2007 – heden: Decoranda verzorgt al jaren de kinderen van haar zoon. Eerst ‘gewoon’ af en toe een keer oppassen en opvangen maar sinds de scheiding van haar zoon past zij op de kinderen. Decoranda ondersteunt hem door op te passen maar helpt ook in de huishouding en geeft steun bij de opvoeding en de alledaagse dingen. Tevens ondersteunt zij haar zoon met gesprekken met de maatschappelijke zorg i.v.m. zorgwekkende toestand van de moeder van de kinderen. De kinderen zijn heel blij dat oma er na schooltijd is, zij kunnen zichzelf zijn.

 Sinds 2009 heeft een goede vriendin de diagnose Alzheimer gekregen, helaas gaat het met haar gezondheid steeds slechter, decoranda gaat elke week wandelen met haar, dit om haar man een ochtend te ontlasten. Na het wandelen gaan ze gezellig ergens een kopje koffie drinken. Op zondagmiddag als haar familieleden niet kunnen en haar man naar het voetballen wil gaan kijken, staat decoranda paraat , doen ze een spelletje of ze gaan samen naar het korfballen kijken.

A.H. (Ad) Langenhuijsen (1937), Schijndel

 1976 – heden: vrijwilliger in verschillende werkgroepen van Vereniging Natuur- en Milieucentrum Schijndel (NMC). Het betreft de Uilenwerkgroep, de Vogelwerkgroep en de Werkgroep Kleine Landschaps Elementen (KLE), via welke hij o.a. behulpzaam was bij de bouw van een schaapskooi en een droogschuur voor hopbellen: een zogenoemde hopest en En onderhoud heideveldje aan de Creijspot. Tot op heden verricht decorandus diverse hand-enspandiensten en is hij dagelijks te vinden in de moestuin van de Schaapskooi.

 1989 – heden: Vrijwilliger bij Heempark de Blekert. De werkzaamheden van decorandus betroffen de aanleg en inrichting van Heempark De Blekert, Daarnaast heeft hij eigenhandig het eerste gereedschapsschuurtje voor het Heempark gebouwd. Decorandus heeft in die periode vele malen deel uitgemaakt van de onderhoudswerkgroep en heeft ook regelmatig de zondagmiddag-openstelling verzorgd voor publiek. Hij maakte deel uit van de bouwgroep van de nostalgische blokhut in het park.

M.A.M. (Tiny) van den Oetelaar-van Alebeek (1939), Schijndel

 1992 – 2003 vrijwilliger bij Stichting Hulp aan Taganrog (ontwikkelen en het ondersteunen van sociale projecten in Oost-Europa, in het bijzonder Taganrog in Rusland). Zij maakte de hulpgoederentransporten verzendklaar (uitpakken, sorteren en weer inpakken van de aangeboden hulpgoederen).

 1993 – 2010 vrijwilliger bij stichting Laverhof, verpleeghuis St. Barbara. Decoranda hielp bij de afdeling welzijn die ontspannende activiteiten verzorgde voor de bewoners. Decoranda hielp wekelijks mee bij de optredens in de ontmoetingsruimte. Zij was gastvrouw en haalde en bracht bewoners van en naar hun kamer.

 Decoranda is sinds de oprichting van Caritasgroep Schijndel in 2003 tot de oprichting van de Stichting Caritas Schijndel in 2010 al jaren een zeer gewaardeerde hulp bij het sorteren en inen uitpakken van de aangeboden hulpgoederen, bestemd voor het bisdom Oradea in Roemenië. Zij deed en doet dit geheel belangeloos en valt extra in waar nodig. Zij zorgt er mede met haar collega vrijwilligsters voor dat bij de gemiddeld 10 grote vrachtwagens per jaar telkens een aanzienlijke partij netjes gesorteerde en ingepakte kleding verzonden worden.

H.L. (Riek) Vogels – van Liempd (1945), Schijndel

 1992 – heden: Decoranda was lange tijd penningmeester en nu voorzitter bij gemengd Pauluskoor H. Michaelparochie. Zij hield de financiën bij in het kasboek. Ze zorgde voor het financieel verslag en de begroting en zorgde ervoor, dat er kascontrole plaatsvond. Ze zorgde voor de aanschaf van partituren en andere zaken. Als voorzitter geeft ze leiding aan de bestuurs- en jaarvergaderingen. Ze let aandachtig op het wel en wee van de leden. Ze overlegt met de dirigent en organist. Ze regelt de feestelijke evenementen, zoals het afsluitende zomerfeest, St.Ceciliafeest, nieuwjaars- en vakantieborrel. Ze bezoekt zieke koorleden.

 2006 – heden: Decoranda zat vele jaren in het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen, lokale afdeling Schijndel (KBO). Nu is ze coördinator van de ziekenbezoekgroep. Ze doet ook de correspondentie van de afdeling en organiseert activiteiten. Ze brengt ook het KBO-blad “ONS” rond en is wijkvertegenwoordiger met allerlei instanties. Decoranda bezoekt tevens de leden van de KBO in de zieken- en verzorgingshuizen.

 Van 1992 – 2017: Decoranda is 25 lid geweest van de avondwake-groep van de parochie). Zij deed de gehele verzorging van de avondwakedienst. Zij bezocht de nabestaanden van een overledene en maakte afspraken met de familie over de uitvaartplechtigheid. Zij zette een levensloop/in memoriam op papier en sprak die uit tijdens de dienst. Zij zorgde voor het gedachteniskruisje.

 Van 2000 – heden: Decoranda is mantelzorger voor een ernstig gehandicapte vriendin in een rolstoel. Decoranda brengt regelmatig een bezoek aan haar, doet bepaalde zaken in huis en doet boodschappen. Ze gaat ook met haar wandelen en regelt zaken bij bepaalde instanties. A.G.

(Annie) van de Wijdeven-van de Wetering (1937), Schijndel

 Van 1992 – 2003: vrijwilliger bij stichting Hulp aan Taganrog (ontwikkelen en het ondersteunen van sociale projecten in Oost-Europa, in het bijzonder Taganrog in Rusland). Zij maakte de hulpgoederentransporten verzendklaar (uitpakken, sorteren en weer inpakken van de aangeboden hulpgoederen).

 Van 1993 – heden: vrijwilliger bij stichting Laverhof verpleeghuis St. Barbara. Decoranda helpt bij de afdeling welzijn van dit verpleegtehuis die ontspannende activiteiten verzorgt voor de verpleeghuisbewoners. Decoranda begeleidt bewoners naar en van verschillende welzijnsactiviteiten, zoals optredens in de ontmoetingsruimte, en is gastvrouw tijdens de pauze. Zij ruimt de ontmoetingsruimte op na afloop van de activiteit. Wekelijks helpt zij ook bij een muziekactiviteit voor een kleiner groepje bewoners. Verder wordt nooit tevergeefs een beroep op decoranda gedaan bij de vele extra activiteiten.

 Van 2003 – 2017: vrijwilliger bij stichting Caritas Schijndel, die nauw samenwerkt met de stichting Caritas Catolica Oradea van het bisdom Oradea in Roemenië. Zij zette zich in middels het sorteren en in- en uitpakken van de aangeboden hulpgoederen, bestemd voor het bisdom Oradea in Roemenië. Zij zorgde er met haar collega-vrijwilligers voor dat bij de gemiddeld 10 grote vrachtwagens per jaar telkens een aanzienlijke partij netjes gesorteerde en ingepakte kleding verzonden werden.

C.R.A.M. (Ineke) van IJzendoorn-Verheul (1947), Schijndel

 Van 1986 – heden: Decoranda is reeds 31 jaar werkzaam bij ‘ t Vincentje’, vanuit haar opvatting om graag iets goeds te doen voor anderen en specifiek voor mensen die het om welke reden dan ook moeilijker hebben in onze maatschappij. Zij heeft in die tijd diverse functies bekleed, te weten hoofd van dienst, kassière, het prijzen en sorteren van de binnengekomen goederen. Ze is altijd bereid om de diensten van collega’s waar te nemen indien nodig. Zijn er bij bijzondere gelegenheden extra handen nodig dan staat decoranda klaar. Vanuit ’t Vincentje’ heeft ze inmiddels ook ruim 30 jaar meegewerkt aan het organiseren van de Paas- en Kerstvieringen voor zieken, hoogbejaarden en mindervaliden wat inhoudt het voorbereidend werk, inkoop, assisteren bij de heilige mis, tafels sjouwen en dekken/afruimen.

 Van 1987 – 2013: Decoranda is vanaf 1987 vanuit haar geloofsovertuiging en de daaruit vloeiende overtuiging om je in te zetten voor je medemens betrokken bij de kerk. Zij is lector geweest. Daarnaast het, voorbereiden en lezen in de kerk van bijbelverhalen in kerkelijke vieringen als assistentie van priester en vertegenwoordiger van kerkgangers. Tevens heeft decoranda diverse werkgroepen van o,.a. vieringen, uitvaarten/ huwelijken en overlijden begeleid. Ze heeft in de kerk mensen getroffen die hulpbehoevend dan wel eenzaam waren.

 Van 2000 – heden: Decoranda is vanaf 2000 als zorgvrijwilliger meegegaan met een organisatie van bedevaartreizen om zich daar actief in te zetten voor het wel en wee van de vaak oudere pelgrims die zorg nodig hebben. De pelgrims hebben decoranda altijd als bijzonder zorgzaam ervaren en ook na de reizen werd er contact onderhouden en stond zij voor hen klaar. Decoranda is zelfs nog zelfstandig met mensen naar Lourdes gegaan van wie dat hun laatste wens was.  Van 2000 – heden: Decoranda zet zich al jaren in voor de Hartstichting: eerst als degene die collectanten zocht, collectebussen rondbracht en de administratie verzorgde, daarna als Datum Pagina 10 van 10 collectant. Zij neemt deze taak nog steeds op zich en is nooit te beroerd er andere wijken bij te nemen wanneer er iemand onvoorzien uitvalt.

 

 

Tip de redactie!