Op basis van ervaring met een Duits project met een non-infill kunstgrasveld is vastgesteld dat beregening een positief effect heeft op zowel de constructieve als de speltechnische eigenschappen.

Daarnaast was al bekend dat bij een buitentemperatuur van 24°C de temperatuur van een kunstgrasveld (die kan oplopen tot >35°C) door beregening met 7 tot 8°C kan worden verlaagd.

Het college heeft daarom het besluit genomen om in te stemmen met het voorstel om een  beregeningsinstallatie aan te schaffen voor de non-infill kunstgrasvelden van Avanti en WEC.

WEC, Voetbalveld
Tip de redactie!