logo Gemeente Meierijstad

Op 7 en 8 oktober zijn er beeldvormende avonden gepland bij de gemeente Meierijstad. De avonden zullen om 19.30 uur van start gaan.

Aanmelding bijwonen beeldvormende avond

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is aanmelding vooraf vereist. Aanmelding is mogelijk door een mail te sturen aan de griffie (griffie@meierijstad.nl). Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de bijeenkomst. Op basis van de aanmeldingen worden de zitplaatsen verdeeld. Aanmelding is dus geen garantie dat u de bijeenkomst kunt bijwonen.

Beeldvormende avond 7 oktober

Op het programma staat:

• Toekomstvisie grondstoffenbeleid

Wat is de stand van zaken? Nadien is er een worldcafé, waarbij de raad in gesprek gaat over hoe nu verder? Welke ideeën leven er? Wat zijn de aandachtspunten vanuit de raad?

• Inrichtingsplan Omnipark Erp

Hoe ziet het inrichtingsplan er uit? Hoe wordt de concentratie van buitensport, ontmoeting en recreatie ruimtelijk vertaald? Hoe ziet het multifunctionele gebouw voor sport en sociaalmaatschappelijke activiteiten er uit? Wat zijn de gevolgen
voor de herinrichting van het beekdal van de Aa?

Beeldvormende avond 8 oktober

Op het programma staat:

• Interactieve sessie: Onderwijs in Meierijstad

Wat is de rol van de gemeente? Welke partijen werken samen en wat doen zij? Hoe zit het met: onderwijsachterstanden, de aansluiting onderwijs-jeugdhulp, de samenwerking met de partners (kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, Regionaal Bureau Leerplicht en samenwerkingsverbanden)? Hoe werkt dat in de praktijk?

• Armoede en schulden

Hoe kan een oplossing gevonden worden voor een problematische situatie? Wat zijn de resultaten van het gemeentelijk beleid van de afgelopen 2,5 jaar? Wat is de huidige stand van zaken? Wat vinden samenwerkende partners hiervan?

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook mogelijk over onderwerpen die niet op het programma staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. Aanmelding is mogelijk tot 7 oktober, 12.00 uur.

Vergaderstukken

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Beeldvormende avond gemeente Meierijstad
Tip de redactie!