Op donderdagavond 21 juni is er een Beeldvormende Avond. Deze avond zal om 19.30 uur starten in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode.

De bijenkomst is openbaar en je bent dus van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Wat staat er op het programma?

  • Strategische visie Sociaal Domein

Schets van het proces met aansluitend een aantal inspirerende sprekers. Daarna is er in groepjes een dialoog met raads- en commissieleden over een aantal belangrijke vraagstukken. De bevindingen worden betrokken bij het opstellen van de visie.

  • Presentatie onderzoek Rekenkamercommissie Meierijstad

Duurzaamheid en Participatie in de gemeente Meierijstad Schets van aanpak, proces en voorlopige bevindingen m.b.t. onderzoek Duurzaamheid en Participatie in de gemeente.

  • Presentatie integrale Visie Openbare Ruimte

Schets van het proces, de stand van zaken (conceptvisie) en het vervolg.

  • Harmonisatie kermisbeleid Meierijstad

Schets van proces, uitgangspunten en toelichting op het concept kermisbeleid. Nadien is er gelegenheid om hierover vragen te stellen en hierop te reageren.

  • Presentatie Centrumvisie

Schets van eerste bevindingen om te komen tot één Centrumvisie voor Meierijstad, voor de kernen Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. In de nieuwe visie wordt per centrumgebied aangegeven waar de unieke kwaliteiten liggen en welke toekomstige ontwikkelingen er nodig zijn om de centrumgebieden interessant te houden.

Hebt u tips en ideeën?  Via www.vragenlijst.dtnp.nl kunt u aangeven wat u van de centra vindt.

Inspreken

Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffie via e-mail griffie@meierijstad.nl of telefoon 14 0413.
Tip de redactie!