Beëdiging Rik Compagne wethouder Meierijstad

Logo HIER Meierijstad

Na een bijzonder aanloopperiode zal Rik Compagne op 27 juni 2019 namens de partij HIER. (rechtsopvolger Team Meierijstad), aan de gemeenteraad worden voorgedragen als nieuwe wethouder binnen de coalitie (CDA, HIER, VVD en PvdA). Dit met als portefeuille; Zorg, Wonen, Innovatie en Volksgezondheid.  De uit Sint-Oedenrode afkomstige 31 jarige bestuurder zal op een rijdende trein springen. Hierin neemt hij 10 jaar aan ambtelijke en bestuurlijke (waaronder ambtelijke ervaring als beleidsmedewerker sociaal domein in de regio laatstelijk in een coördinerende rol maar ook commissie en raadslid gemeente St-Oedenrode) ervaring mee.

Na de fusie tot de gemeente Meierijstad zijn er ontzettend veel stappen gezet. Het college zal op dezelfde voet verdergaan om de ambities te gaan realiseren. Dit met de Mijlpalen van Meierijstad als uitgangspunt. “Met veel enthousiasme wil ik door te verbinden uitvoering geven aan de plannen en ambities hier in Meierijstad” aldus Compagne.  Hij omschrijft zichzelf als een ‘mensenmens’ gericht op samenwerking en verbinding. Hij staat dan ook graag in contact met de samenleving en zal dan ook starten met veel kennismakingsgesprekken. Uiteraard zal dit zijn met de partners vanuit zijn portefeuille, maar een kennismakingsronde langs alle wijk- en dorpsraden staat ook op de rol. Hierbij wil hij ophalen wat er zoal in de wijken en kernen leeft door te luisteren en vragen stellen.

Uiteraard staan de Mijlpalen van Meierijstad als een huis, maar dit betekent volgens Compagne niet dat je nieuwe kansen uit de weg moet gaan. De portefeuille innovatie lijkt hem dan ook op het lijf geschreven. Maar ook woningbouwontwikkelingen of de inclusieve samenleving noemt hij als speerpunten. Dit alles is uiteraard een flinke opgave, maar dit doe je samen en de mens staat daarbij volgens Compagne altijd voorop.
Tip de redactie!