Bedrijventerreinen in Schijndel verdienen opnieuw Keurmerk Veilig Ondernemen

Meierijstad is weer een stukje veiliger; de bedrijventerreinen Duin en Rooiseheide in Schijndel ontvingen op 5 maart opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken (KVO). Burgemeester Kees van Rooij reikte het certificaat uit aan de werkgroep KVO die nauw samenwerkt met Vitaal Bedrijvig Veghel, ondernemers van de bedrijventerreinen Duin en Rooiseheide, politie, brandweer en gemeente Meierijstad. Deze partijen hebben de afgelopen jaren intensief en optimaal samengewerkt aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein, waardoor het certificaat opnieuw verdiend is. Burgemeester Van Rooij: “We komen alleen tot resultaat als we samenwerken. Mijn waardering daarvoor”. Dit is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking en een gerichte aanpak kunnen zorgen voor een veilige leef- en werkomgeving. Door de gezamenlijke afspraken kunnen overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aangepakt worden. Dit levert een groter gevoel van veiligheid en minder schade op.

Wat houdt het KVO in?

Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen de partijen voor eenschoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. Doel van de KVO werkgroep is om het keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken te verlengen en te borgen. De werkgroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar o.a. met een gezamenlijke schouw.

Om de situatie van de bedrijventerreinen op het gebied van Schoon, heel & veilig voor de hercertificering te onderzoeken is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen:

• Enquête resultaten najaar 2019;
• Incidentencijfers en meldingenoverzichten van Gemeente, Politie en Brandweer;
• Evaluatieverslagen van gemeente, politie, brandweer en ondernemers van bedrijventerreinen.
Veiligheidscertificaat

Tip de redactie!