Algemene ontheffing verbranden snoeihout in het buitengebied

In Meierijstad mag gedurende de maanden maart en november snoeihout verbrand worden in het buitengebied. Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad heeft hiervoor een algemene ontheffing vastgesteld. Het verbranden van snoeihout is wel aan voorwaarden gebonden. Deze luiden als volgt:

 1. De ontheffing is geldig voor de maanden maart en november van de jaren 2017 en 2018;
 2. Verbranden van snoeihout mag alleen buiten de bebouwde kom; indien het stookadres binnen de bebouwde kom ligt is deze ontheffing niet geldig;
 3. Er dient voortdurend toezicht te worden gehouden door één of meer meerderjarige personen; deze personen mogen de verbrandingsplaats niet eerder verlaten dan nadat het vuur is gedoofd;
 4. Het is het niet toegestaan snoeihout te verbranden op zon- en algemene feestdagen die vallen in de genoemde periode;
 5. Het vuur mag pas worden aangestookt ná 08.00 uur en moet geheel gedoofd zijn vóór 18.00 uur;
 6. Er moet een afstand van meer dan 30 meter van een gebouw en van een opstapeling van oogstproducten worden aangehouden en van ten minste 100 meter van bos of heidegrond;
 7. Voor het aansteken van het vuur mag geen gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen als (oude) autobanden, (stook)olie en dergelijke;
 8. Het vuur moet zodanig worden aangelegd dat er geen gevaar en/of hinder kan ontstaan voor de omgeving;
 9. Er mag uitsluitend droog snoeihout worden verbrand;
 10. Het snoeihout mag uitsluitend in kleine hoeveelheden worden verbrand, de omvang van de brandstapel mag maximaal 3 m³ bedragen;
 11. Eventuele nadere aanwijzingen van de toezichthoudende ambtenaar en/of politie dienen stipt te worden opgevolgd.

De algemene ontheffing geldt voor maximaal twee jaar. In het kader van duurzaamheid zal in 2017 nader onderzoek plaats vinden naar alternatieve verwerkingsmethoden voor snoeihout.
Tip de redactie!