logo Gemeente Meierijstad

De tarieven van de afvalstoffenheffing worden per 1 januari gelijk voor álle huishoudens in Meierijstad. Eerder is al bekend gemaakt dat de ophaaldagen veranderen, dat er een prijskaartje hangt aan restafval en dat containers voor restafval nog eens per 4 weken aan de straat gezet kunnen worden. De tarieven die het college van B&W voorstelt aan de gemeenteraad zijn een financiële prikkel voor de burgers om afval nog beter te scheiden.

Container wisselen heeft geen effect

De gemeenteraad beslist op 20 december over de voorgestelde nieuwe tarieven .

Meierijstad, Tarieven

De grijze container kan vanaf 1 januari voortaan één keer per 4 weken voor lediging worden aangeboden; en dat tegen betaling. Dat staat in de brief die inwoners ontvangen. De nieuwe koers doet sommige burgers denken dat ze beter en voordeliger af zijn met een grote grijze container. De gemeente krijgt daarom verzoeken om de container om te wisselen van 140 liter naar 240 liter. Aanvragers krijgen van de gemeente het dringende advies nu niet te wisselen. Immers, de ledigingskosten van een container die bijna 2 keer zo groot is als de kleine container zijn in 2019 ook bijna 2 keer zo hoog. Er is dus geen financieel voordeel bij een grote container.

Invloed inwoner op kosten

Wat wél loont is nog beter scheiden van afval. Inwoners die GFT, plastic & drankkarton, oud papier, textiel en glas gratis apart inleveren, hebben minder restafval. Minder restafval betekent dat de inwoner genoeg heeft aan een kleinere container of langer kan doen met een grote container (bijv. één keer per 8 weken aanbieden). Wethouder Harry van Rooijen: “De inwoner die minder restafval aanbiedt ziet dat elk jaar direct terug in zijn aanslag voor de afvalstoffenheffing; de variabele kosten zijn dan lager. Daarnaast is er natuurlijk de winst voor het milieu omdat een groter deel van het afval hergebruikt kan worden. En die winst, een schonere aarde en leefomgeving, is toch echt in het belang van ons allemaal. We adviseren de burgers daarom met klem om eerst eens te ervaren hoe ze uitkomen met hun afval. Probeer het eerst eens een paar maanden uit. Omwisselen van een container kost de burger namelijk elke keer geld”.

Tarief in balans

Bij het voorstel voor de hoogte van de gedifferentieerde tarieven (Diftar) heeft het college naar een optimale balans gezocht. De tarieven zijn hoog genoeg om burgers te verleiden tot nog meer afval scheiden. Tegelijkertijd kunnen deze tarieven nog op voldoende draakvlak rekenen. Dat blijkt uit goede ervaringen met de hoogte van Diftar in gemeenten uit de regio.

Kliko, Vuilnis, Huisvuil, Afval
Tip de redactie!