Gemeente Meierijstad stelt “Uitvoeringsplan gezondheid 2021” vast

logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft samen met partijen uit het veld het uitvoeringsplan gezondheid 2021 opgesteld. In dit plan staat een negental thema’s waar in 2021 op wordt ingezet: alcohol, roken, gezond voedsel & bewegen, drugs, eenzaamheid, mediawijsheid, seksualiteit, fysieke omgeving, overbelasting/ stress. Per thema zijn activiteiten en projecten opgenomen, waar de partijen in het veld samen met de gemeente in 2021 op gaan inzetten. Belangrijk uitgangspunt in het plan is het gedachtegoed positieve gezondheid.

Positieve gezondheid

Bij het gedachtegoed positieve gezondheid gaat de aandacht niet naar de klachten en gezondheidsproblemen van een inwoner, maar de aandacht wordt gelegd op de mensen zelf. Op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Wethouder Compagne van volksgezondheid: ‘Ik vind het mooi om te zien dat zo veel partijen zich inzetten om de inwoner zo gezond en goed mogelijk te laten leven. Belangrijk daarbij is dat we kijken naar wat de inwoner zelf wil en kan.’

Door corona activiteiten anders vormgeven

Door de coronacrisis waren de partijen genoodzaakt om in 2020 een groot deel van de projecten
en activiteiten op een andere manier vorm te geven dan oorspronkelijk bedacht. Dat geldt ook
voor 2021. Per interventie houden we daarom nu alvast rekening hoe deze door kan gaan op een
alternatieve manier.

Een greep uit het overzicht van interventies in 2021

Enkele mooie voorbeelden uit het uitvoeringsplan waar in 2021 op wordt ingezet:

– Workshop bewegen en gezond voedsel

In samenwerking met Phoenix Cultuur en Omroep de Meierij worden online beweegworkshops en kook-/voedingsworkshops aangeboden. Daarmee kunnen ouderen/kwetsbaren veilig vanuit huis bewegen. Daarnaast leren ze gerechten koken die zowel gezond, minder voedsel verspillend als financieel aantrekkelijk zijn. We werken hiermee aan een gezonde leefstijl voor en vitaliteit van de inwoner.

– Schone en gezonde lucht

Door de coronacrisis heeft schone lucht (nog) meer aandacht gekregen. Sinds 2020 is ook Meierijstad aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Hiermee streven wij naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, en daarmee gezondheidswinst.
Door het aanstellen van een nieuwe beleidsmedewerker milieu kunnen we hier verder op inzetten.

– Opstellen en uitvoeren lokaal preventieakkoord

Dit akkoord gaat in op de drie thema’s roken, alcohol en overgewicht. Ook in Meierijstad zijn dit onderwerpen waar nog winst te behalen valt.

– Gezonde (sport)kantines.

Samen met partijen als Team:Fit, GGD en de Sportraad willen we het aantal gezonde (sport)kantines dat gezond voedsel aanbiedt, vergroten.

GGD-Jeugd-Gezondheid
Tip de redactie!