logo Gemeente Meierijstad

Deze week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2019 inclusief de WOZ beschikking. Op deze aanslag vindt u onder andere de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Variabel deel afvalstoffenheffing volgt later. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en variabel deel. Op uw aanslagbiljet vindt u het vaste deel terug. Het bedraagt voor 2019 € 120,- per huishouden per jaar. Het variabele deel gaat over het aantal keren dat uw afvalcontainers leeg zijn gemaakt in 2018. Dit variabel deel staat nu nog niet op uw aanslagbiljet, maar wordt later dit jaar via een apart aanslagbiljet bij u in rekening gebracht.

Automatische incasso

Als u een automatische incasso heeft, wordt het bedrag in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Hebt u nog geen automatische incasso? Dan kunt u hiervoor een machtiging afgeven. Dit doet u via www.meierijstad.nl/digitalebelastingbalie. Na het afgeven van de machtiging ontvangt u een mail ter bevestiging. Wilt u geen automatische incasso, dan betaalt u de eerste termijn binnen een maand na dagtekening van 28 februari. De tweede termijn betaalt u uiterlijk 2 maanden daarna. Vermeld bij uw betaling altijd het aanslagbiljetnummer. Voor meer informatie kunt u terecht op www.meierijstad.nl/belastingen.

Digitale Belastingbalie

Op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie kunt u inloggen met uw DigiD. Op de digitale belastingbalie kunt u:

– Uw aanslagbiljet digitaal inzien.
– Het taxatieverslag inzien.
– Bezwaar indienen.
– Een verzoek doen tot kwijtschelding

Nog geen DigiD? Vraag deze aan via www.digid.nl. U krijgt dan binnen vijf werkdagen een DigiD thuis.

Vragen?

Bel ons op 0413-381030. Houd uw BSN-nummer bij de hand.

Gemeente-Meierijstad_Belasting
Tip de redactie!