Aanpassing openstelling van CC ’t Spectrum

Het Coronavirus en de door de overheid afgekondigde maatregelen hebben een grote impact op iedereen, maar ook op de maatschappelijke instellingen die gevestigd zijn in ’t Spectrum in Schijndel. Inmiddels hebben bijna alle vaste bewoners / huurders van ’t Spectrum gekozen voor thuiswerken of verplaatsen van activiteiten naar een andere locatie of dergelijke. Dit is voor het bestuur en management van ’t Spectrum aanleiding de openstelling van het gebouw na overleg met de huurders aan te passen, teneinde gezondheidsrisico’s en dergelijke zoveel mogelijk te beperken.

Nadat eerder al de horeca faciliteiten en het podium zijn stilgelegd zal, nu het hele gebouw vanaf maandag 30 maart, voor publiek tot nader order gesloten zijn. De maatschappelijke instellingen die in ’t Spectrum zijn gehuisvest, zijn telefonisch of via email te bereiken. Hun contactgegevens kunt op hun website of www.spectrumschijndel.nl vinden. De maatregelen die wij hebben moeten nemen zullen niet langer van kracht zijn dan strikt noodzakelijk is. Hopelijk zal de situatie binnen afzienbare tijd weer normaliseren. Wij hopen dat u deze moeilijke tijd goed zult doorkomen en dat wij u na afloop van deze situatie u in goede gezondheid weer in ’t Spectrum mogen ontvangen.

Spectrum Schijndel
Tip de redactie!