Zomerreces gemeenteraad

Na de raadsvergadering van 5 juli gaat de raad met zomerreces.

Op 30 augustus vergadert de agendacommissie over de vergadercyclus van september.

Informatie delen met de gemeenteraad

Heeft u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met de raad? Stuur dan – via de griffie – een gemotiveerd verzoek in bij de agendacommissie. De agendacommissie beslist of en zo ja wanneer het onderwerp wordt geagendeerd voor een beeldvormende avond.

De eerstvolgende beeldvormende avond is op 6 september 2018.

Bijwonen van vergaderingen/live stream

Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. De vergaderingen zijn ook terug te kijken.

Informatie Griffie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. Dit kan zowel telefonisch 14 0413 als via e-mail griffie@meierijstad.nl.

 

Tip de redactie!