logo Gemeente Meierijstad

Er wordt nu door 16 gemeenten in de regio een vierjaarlijks woonwensenonderzoek gehouden. Ook Meierijstad doet daar aan mee. Resultaten komen per gemeente én voor de regio totaal beschikbaar.

Herinnering

15.000 inwoners hebben steekproefsgewijs een brief van de gemeente ontvangen met de vraag aan het regionale onderzoek mee te doen. Van enkele doelgroepen, waaronder de starters, zijn op dit moment nog té weinig enquêtes ingevuld om een goed beeld te krijgen.
Binnenkort ontvangt een aantal inwoners daarom een herinnering om alsnog mee te doen. Bureau Companen voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Gegevens worden anoniem verwerkt.

Relatie met bewonersavonden kleine kernen

Eind 2018 hebben er in 10 kleinere kernen in Meierijstad gesprekken plaats gevonden met bewoners om hun specifieke woningbehoefte op korte termijn te inventariseren; dit was een samenwerking van dorpsraden en gemeente. Deze gesprekken vormen de basis voor concrete
vervolgafspraken per kern over de woningbouw. Het nu lopende woonwensenonderzoek is, zoals aangegeven, een regionaal onderzoek en heeft géén invloed op de afspraken die de gemeente per kern al gemaakt heeft.

Resultaten

De resultaten van het vierjaarlijkse regionale woonwensenonderzoek worden gebruikt in de regionale samenwerking. Door met alle gemeenten eenzelfde onderzoek uit te voeren zijn gegevens met elkaar vergelijkbaar.

Gemeente-Meierijstad_Woonwensen
Tip de redactie!