Woonlasten inwoners Meierijstad lager dan gemiddeld in Nederland

logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad krijgt een gunstige score als het gaat om de hoogte van de woonlasten. Dit blijkt uit twee onderzoeken van het COELO, het onafhankelijk onderzoeksinstituut voor economie lokale overheden van de Rijksuniversiteit Groningen. Het college is blij dat zij, samen met de gemeenteraad, de lastendruk in de afgelopen jaren voor de inwoners relatief laag kon houden en tegelijkertijd volop nieuw beleid realiseerde en een aantal stevige ambities waarmaakte.

Onderzoeken woonlasten Meierijstad

Nu met ingang van belastingjaar 2019 alle woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) van Meierijstad volledig zijn geüniformeerd, konden de woonlasten voor de eerste keer afgezet worden tegen de woonlasten van de rest van Nederland.

Resultaten van het onderzoek

Op de ranglijst met 378 gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland van de COELO atlas van de lokale lasten voor 2019 (1 =goedkoopste, 378 = duurste) staat Meierijstad qua lokale gemeentelijke woonlastendruk voor de meerpersoons-huishoudens op de 104e plaats en voor de eenpersoonshuishoudens op de 123e plaats van de 378. Verder heeft het COELO onderzocht hoe de woonlastendruk Meierijstad 2019 zich verhoudt tot de
woonlastendruk 2016 van de voormalige drie gemeenten. Daaruit blijkt dat de meerpersoonshuishoudens van 2016 op 2019 in alle fusiegemeenten minder woonlasten zijn gaanbetalen.

In het onderzoek is ook gekeken hoe de lokale woonlastendruk Meierijstad 2019 zich verhoudt tot de woonlasten van elf omliggende Oost-Brabantse gemeenten én met het landelijke gemiddelde. Uit de uitkomsten blijkt dat de gemeentelijke woonlasten voor één- en meerpersoonshuishouden lager zijn dan gemiddeld in Nederland en in omliggende Oost-Brabantse gemeenten.
Gemeente-Meierijstad_woonlasten

Tip de redactie!