WMO-klanten waarderen dienstverlening gemeente Meierijstad

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De ervaringen met burgers met een Wmo-voorziening, zijn bij alle gemeenten in Nederland in kaart gebracht. De ondervraagde burgers zijn opnieuw tevreden over de Wmo- dienstverlening van de gemeente Meierijstad. Het contact met de gemeente wordt gewaardeerd met een 7,4.

Eigen kracht

Wethouder Eus Witlox : “Begin dit jaar is er veel op ons afgekomen door de vorming van de gemeente Meierijstad. Ook speelden er problemen in de dienstverlening met Welzorg. Desondanks is de waardering van onze Wmo-klanten voor onze dienstverlening hoog gebleven. Hier ben ik trots op.”

De wethouder vervolgt: “Onze Wmo- klantmanagers werken al jaren op een ‘gekantelde’ manier: niet de aanvraag staat centraal, maar de vraag van de klant. Thuis bij de klant wordt niet alleen de hulpvraag in kaart gebracht, maar er worden veel meer onderwerpen besproken. Wat kan de klant wel en niet (meer) en waarom. Daarna wordt gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing. Zo zijn er soms mensen in de nabije omgeving die een handje willen helpen. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Nu lijkt het misschien dat iedereen het allemaal zelf op moet lossen, maar dat is niet zo. Veel mensen krijgen ook nog een individuele voorziening. Dit blijkt ook uit het huidige Cliëntervaringsonderzoek. De oplossingen samen vormen een goed vangnet voor de cliënt. Eigen kracht wordt dan samen kracht.”

 Over de Wmo

Iedereen zo lang mogelijk zelfstandig laten functioneren en laten wonen waar hij/zij zich prettig voelt. Dat is niet alleen het streven van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar ook van de gemeente Meierijstad. Daarom zorgt de gemeente voor voorzieningen waar alle mensen gebruik van kunnen maken. Dus óók mensen die daarbij wat extra hulp nodig hebben.
Tip de redactie!