logo Gemeente Meierijstad

Vanavond zullen er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode 2 commissievergaderingen plaatsvinden. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn openbaar. Je bent dus van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

De Commissie Mens en Maatschappij

In de commissie Mens en Maatschappij wordt o.a. gesproken over de verordening Jeugdhulp en het bomenbeleid van de gemeente. Ook staat een motie vreemd aan de orde van de de dag van de SP op de agenda. De SP wil deze motie indienen tijdens de raadsvergadering. In de motie wordt gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot een verordening waarbij bepaald wordt, dat mensen die in Meierijstad een huis kopen of huren voortaan verplicht worden daar dan zelf in te gaan wonen. De SP zou hier voor de zomervakantie een terugkoppeling over willen hebben van het college.

https://channel.royalcast.com/meierijstad/#!/gemeentemeierijstad/20200305_1

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering

In deze commissie staan een aantal bestemmingsplannen in Veghel en Zijtaart op de agenda. Verder zal gesproken worden over het kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing en wijziging legestarieventabel 2020.

https://channel.royalcast.com/meierijstad/#!/gemeentemeierijstad/20200305_2
Tip de redactie!