Vraag van de week Gemeente Meierijstad: Kan iemand mij helpen met het invullen van formulieren voor de belastingdienst en andere zaken?

logo welzijn de meijerij

De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van formulieren en het aanvragen van zaken bij de gemeente of de Belastingdienst: U kunt voor de volgende zaken terecht:

 • Bijzondere bijstand, waaronder ook de individuele inkomenstoeslag en de Regeling schoolkosten
 • Regeling maatschappelijke participatie
 • Collectieve aanvullende verzekering voor minima
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • (Gemeentelijke) tegemoetkoming kinderopvangtoeslag
 • Heronderzoeksformulieren bijstand
 • Formulieren schuldhulpverlening of het ordenen van uw administratie bij schuldhulpverlening
 • Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget van de Belastingdienst (zowel voor een aanvraag als een wijziging)
 • Inschrijving werkzoekende op www.werk.nl en aanvragen van een uitkering Participatiewet of IOAW voor levensonderhoud
 • Aanvragen DigiD-code
 • Doorverwijzen bij laaggeletterdheid

Het blijven natuurlijk wel uw formulieren, dus u moet ze zelf onderteken, inleveren of opsturen.

Zorg dat u altijd uw DigiD-code meebrengt bij een bezoek aan de formulierenbrigade. Hebt u die niet (meer), dan krijgt u hulp bij het opnieuw aanvragen daarvan.

De formulierenbrigade is op maandag t/m vrijdag ’s morgens van 9.00 tot 11.00 uur aanwezig (vrije inloop) op het gemeentehuis in Veghel.

U kunt ook terecht in Sint-Oedenrode.  Dit inloopspreekuur is  iedere woensdag van 14.00-16.00 uur in Zorgcentrum Odendael (Spreekkamer van Welzijn De Meierij).

Wilt u er zeker van zijn dat er plaats is, maak dan een afspraak op telefoonnummer (073) 544 14 00 van Welzijn De Meierij.

 

Tip de redactie!