logo Gemeente Meierijstad

De tijdelijke verhardingen van 2 wegvakken op de Vlagheide kunnen nog voor een periode van twee jaar gehandhaafd blijven. Dit is het voornemen van het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad. Voorwaarde is wel dat gemeente en Stadsgewest er onderling financieel uitkomen.

Bouwweg

De twee wegvakken tussen Dakotaweg en Koeveringsedijk zijn in 2014 door van een tijdelijke verharding voorzien. Dat was noodzakelijk voor de zware voertuigen die ingezet werden bij de afdichting van de voormalige vuilstortplaats Vlagheide. Het Stadsgewest is verantwoordelijk voor de afdichting en de gemeente heeft het Stadsgewest een tijdelijke vergunning gegeven. De weg is nooit bedoeld geweest om duurzaam te behouden; de kwaliteit van de verharding is daarom ook die van een bouwweg. De vergunning is afgegeven tot het moment dat de afdichting voltooid is; dat moment is nu bereikt. Op basis van de vergunning zou de verharding eind 2018 door het Stadsgewest verwijderd worden. Behalve de afdichtingsoperatie is er voor de gemeente nooit enige reden geweest verhardingen in het gebied aan te brengen. Bereikbaarheid van woningen en bedrijven was voldoende geborgd. Het al aanwezige wegennet paste bij de gewenste verkeersafwikkeling en het recreatieve karakter van het gebied Vlagheide.

Onderzoek naar behoud

Op 12 oktober 2017 is door de gemeenteraad de motie ‘Behoud tijdelijke verharding Vlagheide’ aangenomen. Daarin is het college gevraagd te onderzoeken of de tijdelijke verharding voorlopig kan worden behouden. Het college heeft met allerlei belanghebbenden in het gebied en met het Stadsgewest gesproken. Ook zijn de voor- en de nadelen van het voorlopig handhaven van de tijdelijke verharding op een rij gezet. Bij het opmaken van de balans zag het College geen zwaar beletsel om de verharding wat langer te laten liggen. De komende tijd stelt de gemeente een definitief verkeersplan op voor de Vlagheide. Wethouder van Rooijen (Infrastructuur en duurzaamheid) snapt dat veel bewoners er inmiddels aan gewend zijn en pleiten voor behoud. “Maar we zien ook dat er zich nogal wat verkeersovertredingen (tegen de verplichte rijrichting in ; te hoge snelheid) voordoen, de verharding sluipverkeer bevordert en cultuurhistorische waarden bedreigd worden. De recreatievisie Vlagheide is inmiddels klaar; we gaan nu een verkeerskundige visie voor het totaal gebied maken. Daarna maken we opnieuw de balans op voor deze wegvakken” De gemeente gaat nu eerst het gesprek aan met het Stadsgewest. Als dat tot overeenstemming leidt vraagt de gemeente een vergunning aan voor langer handhaven van de tijdelijke verharding. Het gaat dan om maximaal twee jaar.

Vlagheide
Tip de redactie!