Vergoeding schoolkosten kinderen schooljaar 2019-2020

logo Gemeente Meierijstad

Schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs kosten geld. Denk daarbij aan de aanschaf van boeken en leermiddelen, aanschaf schooltas, schoolreisje/schoolactiviteiten, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld.

Voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen of net daarboven is het vaak lastig deze kosten te betalen.Daarom verstrekt de gemeente aan ouders die aan de voorwaarden voldoen, jaarlijks een tegemoetkoming in deze schoolkosten.

Hoogte vergoeding

De tegemoetkoming is € 194,- per kind van 4 tot 18 jaar dat basis- en/of voortgezet onderwijs volgt in het schooljaar 2019/2020. Als voorwaarden worden gesteld dat het inkomen mag niet hoger zijn dan de vastgestelde inkomensgrens (120% van de bijstandsnormen) en het vermogen mag niet hoger zijn dan € 12.240,-. Kijk voor informatie en aanvragen op www.meierijstad.nl/tegemoetkomingschoolkosten.

Automatisch bericht

Als u een vergoeding hebt gehad volgens deze regeling over het schooljaar 2018/2019, of een uitkering Participatiewet van de gemeente ontvangt, dan heeft u in de maand juni of juli automatisch een aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar ontvangen.

Inloopspreekuur

Voor meer informatie over minimaregelen, kunt u iedere werkdag van 9.00 uur tot 11.00 uur terecht bij het inloopspreekuur in het gemeentehuis. U kunt ons ook bellen tussen 9.00 uur en 11.00 uur op 14 0413, of stuur een e-mail naar voorzieningen@meierijstad.nl
(bij vragen over bijzondere bijstand en minimaregelingen).
Gemeente-Meierijstad-schoolkosten

Tip de redactie!