Verbod op onttrekken van oppervlaktewater Waterschap De Dommel

verbod op onttrekken van oppervlaktewater Waterschap De DommelHet dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

besluit

Door de lage waterstanden heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op grond van artikel 3.13 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 op 26 juni 2019 besloten om een algeheel tijdelijk verbod in te stellen om oppervlaktewater te onttrekken aan hierna genoemde oppervlaktewateren in het beheergebied van Waterschap De Dommel. Dit doet het waterschap omdat de waterafvoer van deze oppervlaktewateren sterk is teruggelopen. Een verdere verlaging van de waterstand in die wateren is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit alsmede voor de grondwaterstand.

Oppervlaktewater wordt onder andere gebruikt voor beregening van gewassen en voor het drenken van vee. Om de flora en fauna tijdens extreem droge periodes te beschermen kondigt het waterschap een onttrekkingsverbod af. Dat gebeurt wanneer de waterhoeveelheden in de beken minder zijn dan 10% van de meerjarige gemiddelden.

Het verbod geldt met ingang van 28 juni 2019 en blijft van kracht tot het tijdstip dat het dagelijks bestuur besluit om het verbod in te trekken.

Dit tijdelijk algeheel verbod tot onttrekken van oppervlaktewateren geldt voor iedereen en is van toepassing op het stroomgebied van de Boven-Dommel (incl Keersop/Beekloop), Run/Gender/Rundgraaf, Bruggenrijt/Ekkersrijt, Kleine Dommel (o.a. Strijper/Buulder Aa, Sterkselse Aa/kanaal, Kleine/Groote Aa, Peelrijt), Groote Beek, Hooijdonkse beek, Beerze, Smalwater, Kleine Aa, Koevertsche Loop, Heerenbeekloop, Reusel, Achterste stroom, Rosep, Poppelse-, Rovertsche-, Oude en Nieuwe Leij, Broekleij, Voorste Stroom, Essche Stroom en Groote Waterloop. Het betreft het gebied zoals is aangeduid op de kaartbijlage op de linkerzijde van de pagina en op de website van het waterschap via de volgende link:

http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Onttrekkingsverbod

Hiermee geldt in het gehele beheergebied van Waterschap De Dommel een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater, met uitzondering van de Beneden-Dommel, de Zandleij en de Tongelreep.

Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel vaste, als mobiele onttrekkingsinstallaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten is toegestaan. Het onttrekkingsverbod is van kracht tot het tijdstip waarop het dagelijks bestuur besluit dat het onttrekken van water weer verantwoord is.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2019.

contact

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Lonneke Schilte, telefoonnummer (0411) 618550.
Tip de redactie!