Vanaf belastingjaar 2017 worden de rioolheffing gebruikersdeel en afvalstoffenheffing op een andere wijze geïnd

De Waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V. int voor de Gemeente Schijndel de rioolheffing gebruikersdeel en afvalstoffenheffing. Gemeente Schijndel gaat per 1 januari 2017 over in de nieuwe gemeente Meierijstad. Gemeente Meierijstad gaat de bedragen voor de rioolheffing gebruikersdeel en afvalstoffenheffing voor woonplaats Schijndel zelf innen. Daardoor wijzigt het voorschotbedrag van de Waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V.

Kwartaalvoorschot

Betaalt u aan Brabant Water per kwartaal ?
Dan hebt u begin december jl. de voorschotnota voor de maanden december 2016 tot en met februari 2017 ontvangen. Het totaalbedrag van deze nota is lager dan gebruikelijk. Dat komt doordat Brabant Water alleen nog voor de maand december de rioolheffing gebruikersdeel en afvalstoffenheffing int.

Maandvoorschot

Betaalt u aan Brabant Water via automatische incasso per maand en heeft de onroerende zaak een eigen watermeter ?
Dan is het incassobedrag vanaf januari 2017 lager. Dat komt doordat de waterleidingmaatschappij vanaf belastingjaar 2017 geen rioolheffing gebruikersdeel en afvalstoffenheffing meer int.

Betaalt u aan Brabant Water via automatische incasso per maand en heeft de onroerende zaak geen eigen watermeter maar betaalt u ook via Brabant Water ook heffingen van het waterschap de Dommel ?
Dan is het incassobedrag vanaf januari 2017 lager. Dat komt doordat de waterleidingmaatschappij vanaf belastingjaar 2017 geen rioolheffing gebruikersdeel en afvalstoffenheffing meer int.

Betaalt u aan Brabant Water via automatische incasso per maand en heeft de onroerende zaak geen eigen watermeter en betaalt u via Brabant Water geen heffingen van het waterschap de Dommel ?

Dan hadden de incassobedragen alleen betrekking op de rioolheffing gebruikersdeel en eventueel afvalstoffenheffing van de Gemeente Schijndel. Brabant Water incasseert in uw geval vanaf het belastingjaar 2017 geen bedragen meer. In maart 2017 ontvangt u van Brabant Water de jaarnota waarop de rioolheffing gebruikersdeel en eventueel afvalstoffenheffing voor de Gemeente Schijndel tot en met december 2016 worden verrekend. Na de jaarnota ontvangt u van Brabant Water geen nota’s meer.

Jaarnota

Brabant Water verstuurt in maart a.s. de jaarnota’s. In de jaarnota worden de voorschotten verrekend met de definitieve bedragen. In de jaarnota worden de bedragen voor de rioolheffing gebruikersdeel en afvalstoffenheffing voor de gemeente Schijndel tot en met december 2016 verrekend.

Inning vanaf 1 januari 2017

De gemeente Schijndel gaat per 1 januari 2017 over in de nieuwe gemeente Meierijstad. Gemeente Meierijstad int voor de woonplaats Schijndel de bedragen voor de rioolheffing gebruikersdeel en afvalstoffenheffing zelf. In 2017 ontvangt u een aanslagbiljet met daarop de aanslagen gemeentelijke belastingen. Deze bedragen moet u dan rechtstreeks betalen aan de Gemeente Meierijstad. Dit kan via automatische incasso. Hierover ontvangt u meer informatie als u het aanslagbiljet in 2017 ontvangt.

Informatie

Hebt u nog vragen? U kunt tot en met 30 december 2016 contact opnemen met één van de medewerkers van het cluster Belastingen van de Gemeente Schijndel. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (073) 544 0831.

Vanaf 3 januari 2017 kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van het werkatelier Heffen & Innen van de Gemeente Meierijstad. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

 
Tip de redactie!