Themabijeenkomst ‘Chronische Pijn’

Reumabeweeggroep

Op maandag 18 november organiseert ‘Reumabeweeggroep De Meierij’ haar derde informatiebijeenkomst, deze keer met als thema: ‘Chronische Pijn’.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in samenwerking met het Landelijk Netwerk Chronische Pijn en wordt gegeven door Marieke van den Wildenberg en José Rabou . Zij zijn beiden oefentherapeuten CESAR / MENSENDIECK, aangesloten bij het Landelijk Netwerk Chronische Pijn voor Oefentherapeuten, en het Netwerk Slaapoefentherapie. Tijdens de bijeenkomst gaan ze dieper in op het thema ‘chronische pijn’ en hoe u zelf kunt leren om invloed uit te oefenen op de pijn, zodat u beter gaat functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart.

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan dit een eigen leven gaan leiden. Chronische pijn heeft invloed op zowel het lichamelijke aspect als relaties, werk, vriendschappen, uw kwaliteit van leven en de slaap. Wanneer u veel pijn ervaart, kunt u daar slecht(er) van slapen. Wanneer u onvoldoende uitgerust bent, heeft dat overdag weer invloed op uw klachten; het is dus een vicieuze cirkel.

In de presentatie gaan zij u uitleggen hoe u zowel de pijn als het slapen positief kunt gaan beïnvloeden. U krijgt informatie over hoe pijn werkt en hoe u zelf anders kunt leren omgaan met de pijn en het slapen. Daardoor is de pijn niet meer leidend en kunt u weer genieten van de dingen die wél lukken. Zo krijgt u weer grip op uw klachten en uw kwaliteit van leven.

Locatie en tijd:  Maandag 18 november 2019,  ’t Spectrum Steeg 9, Schijndel.
De informatieavond begint om 19.30 uur,  zaal open vanaf 19.00 uur.

Gelieve vóór 15 november aan te melden via e-mail:  info@reumabeweeggroepdemeierij.nl  of via WhatsApp/SMS: 06-29132394. Deelname aan de avond is gratis voor leden.  Voor niet leden vragen wij een bijdrage van € 2,00.
Tip de redactie!