Logo TEAM

Dinsdagavond 20 september heeft de ledenvergadering van de nieuwe partij Team Meierijstad de kieslijst vastgesteld. Al eerder was de top 15 vastgesteld, daar zijn nu de volgende 35 leden aan toegevoegd.

We komen op de lijst veel bekenden uit de politiek tegen uit Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, onder wie oud-wethouder Bart Eijkemans. Ook de huidige Rooise wethouders staan op de lijst: Ad van der Heijden en Jeanne Hendriks-van Kemenade. De huidige Schijndelse wethouder Eus Witlox, voert de lijst aan !

Na de eerste ALV in Eerde werd deze tweede ledenvergadering georganiseerd in de Loop’r in Olland. Zo maken de dorpen kennis met de fusie van de oude lokale partijen! De voorzitter gaf aan dat de partij ook in de toekomst wil blijven vergaderen in de verschillende kernen. Daarmee wordt contact houden met alle inwoners van die kernen nagestreefd.

De lijsttrekker, Eus Witlox, is trots op de lijst en op de fusie van de 6 lokale partijen. “Een sterke lokale partij is de beste garantie om voor alle 13 kernen een goede toekomst te realiseren!”, aldus Witlox.

Ook is dinsdagavond intensief over het verkiezingsprogramma gesproken. Het verkiezingsprogramma is opgedeeld in 7 onderdelen waaronder de speerpunten Meierijstad breed worden benoemd. De onderdelen zijn gebaseerd op de kernwaarden van onze partij:

 • Opkomen voor de belangen van dorpen en wijken
 • Streven naar een duurzame leefomgeving
 • Uitgaan van de kracht van burgers
 • Een rechtvaardige samenleving
 • Mens voorop, zorg op maat
 • Een betrouwbare overheid
 • Kies voor een pragmatische aanpak

Tevens is te lezen wat wij meer specifiek in elk van de 13 kernen van Meierijstad willen bereiken. Een greep uit de speerpunten voor Schijndel zijn:

 • Realisatie gemeentelijk kunstmuseum met daarin onder meer de Schijndelse kunstcollectie. Bij de ontwikkeling ervan wordt het Jan Heestershuis betrokken.
 • Een gemeentelijke loketfunctie en een sociaal loket, met werken op afspraak als uitgangspunt.
 • Behoud van het huidige hoge niveau van sportaccommodaties tegen realistisch op te brengen huurprijzen.
 • Realisatie van een MBO-dependance van het ROC, geënt op goede samenwerking tussen onderwijsinstelling en bedrijfsleven (stages en BuitenSchools Leren).
 • Doorontwikkeling van de Bizzi en de omgeving van de skatebaan tot ontmoetingsplaats voor de ‘oudere jeugd’.
 • Er is ruimte voor een podiumfunctie naar de lokale maat.
 • Behoud van de brandweerkazerne.
 • Aantrekkelijk houden van het winkelcentrum. Gratis parkeren, een blauwe zone en samenwerking met het Citymanagement zijn hiervoor noodzakelijk.
 • Verder ontwikkelen van Schijndel tot een groene woonplaats, met aandacht voor kleinere en schone industrie. Vergroening van de bedrijventerreinen is essentieel.
 • Zorgt voor een goede accommodatie in de wijk Boschweg.

Voor belangstellenden: het volledige programma is terug te vinden op de website van onze partij. www.teammeierijstad.nl

We zijn er trots op dat, door intensieve samenwerking, dertien kleine teams zijn verbonden tot één sterk TEAM dat alle onze kernen vertegenwoordigd.

Goed voor mekaar!

Tip de redactie!