Tijdens de raadsvergadering van 27 februari mocht de gemeenteraad een besluit nemen over de legesvrijstelling voor non-profit instellingen. Deze vrijstelling is geïnitieerd door de fractie van Team Meierijstad in mei 2018. Non-profit instellingen ontplooien veel initiatieven, zoals de zelfbouw van bouwwerken en de organisatie van evenementen. Volgens de bestaande legesverordening zouden bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen legeskosten moeten betalen bij dergelijke activiteiten. Iets wat in de ogen van TEAM Meierijstad niet billijk en terecht is.

De ambtelijke organisatie heeft in samenspraak met Pascal Timmers en Wern van Asseldonk onderzoek gedaan naar aanpassing van de legesverordening. Daarbij hebben zij mogelijkheden gevonden die hebben geleid tot nadere beleidsregels.

Met de nadere regels wordt het verenigingen / non-profit instellingen mogelijk gemaakt om, met terugwerkende kracht naar 1 januari van dit jaar, onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld te worden van legeskosten. Daarmee wordt zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en waardering voor vrijwilligers gestimuleerd. Deze aspecten zijn belangrijk voor de fractie van Team Meierijstad, omdat de vrijwilligers die dit mogelijk maken, het cement van de samenleving zijn. Team had dan ook graag meer initiatieven willen stimuleren, maar is blij met de uitwerking die nu wordt aangeboden.

De raad stemde unaniem in met deze handreiking voor non-profit instellingen.

Indien er vragen zijn over bovenstaande, kun je contact opnemen met Wern van Asseldonk (w.van.asseldonk@teammeierijstad.nl) of Pascal Timmers (p.timmers@teammeierijstad.nl).

Tip de redactie!