logo Gemeente Meierijstad

Door de fusie van de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, moesten de regels voor de subsidiëring van de gemeenschapshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele accommodaties vóór 2019 op elkaar afgestemd worden. Eenduidig subsidiebeleid is daarbij het uitgangspunt geweest.

De gebouwen kennen een grote verscheidenheid en hebben allemaal hun eigen identiteit en geschiedenis en verschillende manieren van subsidiering. Mede door de verschillende eigendomssituaties en gebruikersafspraken uit het verleden, was het onmogelijk om voor álle accommodaties eenduidige regels en subsidienormen op te leggen. In een aantal gevallen was maatwerk nodig.

Wethouder Coby van der Pas: “Gemeenschapshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele accommodaties zijn belangrijke pijlers voor de leefbaarheid in Meierijstad. Met dit nieuwe beleid en de bijbehorende subsidiëring willen we ervoor zorgen dat alle organisaties hun accommodaties kunnen blijven beheren en exploiteren. Zo blijft het mogelijk om er elkaar te blijven ontmoeten, opvangen, ontplooien, informeren, consulteren en ontspannen.

Bij de totstandkoming van de nieuwe subsidieregels zijn alle beheersorganisaties gevraagd om mee te denken. De afgelopen weken zijn zij geïnformeerd over wat dit voor hen betekent. Een aantal heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt voor nadere toelichting vanuit de gemeente.

SCC De Vink
Tip de redactie!