logo Gemeente Meierijstad

 

In Meierijstad zijn drie Voedselbanken. De Voedselbanken zijn vindplaats voor de gemeente voor mensen met problemen/problematische schulden. De gemeente werkt daarom intensief samen met de drie verschillende Voedselbanken, afgestemd op de plaatselijke situatie. De Voedselbanken zijn geworteld in de verschillende plaatsen. Daarnaast worden zij ook gesteund door diverse vrijwilligers, bedrijven, instellingen in hun directe omgeving. Het gezamenlijk streven is de gevolgen van armoede te verlichten en mensen duurzaam uit de armoede te helpen. Tegelijkertijd met de tijdelijke voedselhulp wordt ook reguliere hulpverlening met betrekking tot werk, inkomen, zorg en schulphulp opgestart aan hulpvragers door de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Financiële bijdragen

Het college heeft besloten om voor de periode 2019 – 2022 de Voedselbanken wederom te ondersteunen, hetzij met een financiële bijdrage/subsidie voor hun activiteiten en voor gebruikslasten van een gemeentelijk gebouw en/of door een gebouw (gratis) ter beschikking te stellen. De Voedselbanken in Veghel en in Boxtel/Sint-Oedenrode ontvangen subsidie. De Voedselhulp van de Vincentiusvereniging in Schijndel vindt plaats vanuit een locatie die door de gemeente gratis beschikbaar is gesteld.
Tip de redactie!