Stimuleringsbudget Toegankelijkheid Gemeente Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad wil dat iedereen kan meedoen, zowel inwoners met als zonder een beperking. Alle inwoners moeten kunnen deelnemen aan het openbare leven: werken, leren, winkelen, sporten, boodschappen doen, recreëren en uitgaan. Om te stimuleren dat iedereen in onze samenleving mee kan doen, is een toegankelijkheidsbudget opgericht. Maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, dienstverleners en ondernemers zonder winstoogmerk kunnen in 2020 en 2021 een aanvraag indienen voor dit stimuleringsbudget.

Waar moet het voorstel, activiteit of project aan voldoen?

Het voorstel, activiteit of project vergroot de toegankelijkheid, zodat mensen met een beperking mee kunnen doen, is laagdrempelig en vindt plaats in een wijk, buurt of straat in Meierijstad en richt zich op de inwoners van Meierijstad.

Het gaat daarbij om:

  • Sociale toegankelijkheid: evenementen, projecten of initiatieven die het meedoen van mensen met een beperking vergroten. Bijvoorbeeld een activiteit of evenement waar mensen die blind zijn of in een rolstoel zitten ook aan mee kunnen doen? Of ken je een vereniging die zijn vrijwilligers een cursus wil laten volgen zodat zij mensen met bijvoorbeeld autisme beter kunnen ondersteunen?
  • Fysieke toegankelijkheid: Aanpassingen die de toegankelijkheid van openbaar toegankelijke gebouwen en voorzieningen vergroten voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld een vereniging die zijn gebouw zo wil aanpassen dat mensen die slechtziend of spastisch zijn het gebouw ook goed kunnen gebruiken
  • Digitale toegankelijkheid: In de digitale omgeving aanpassingen die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking vergroten. Bijvoorbeeld het digitaal toegankelijk maken van een website.

De gemeente Meierijstad wil stimuleren dat iedereen, met of zonder beperking, mee kan doen in onze samenleving. Daarom is er voor 2020 en 2021 een stimuleringsfonds toegankelijkheid (SFT) beschikbaar.

Budget

Het stimuleringsbudget voor 2020 en 2021 is € 40.000 per jaar. Aanvragen worden voor maximaal 50% bekostigd, met een maximum van € 5.000,-. Totdat het plafond van het stimuleringsfonds is bereikt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of hebt u op dit moment nog vragen? Kijk op www.meierijstad.nl/sft of neem dan contact op met Sandra Langenbach via 0413-381810 of slangenbach@meierijstad.nl.

gemeente meierijstad
Tip de redactie!