Bestuur Stichting Toegankelijk Meierijstad

Vrijdag 3 maart 2017 is ten kantore van notaris A. van den Boogaart in Veghel de oprichtingsakte gepasseerd waarmee officieel de Stichting Toegankelijk Meierijstad van start ging.

In deze nieuwe stichting bundelen de Stichting Toegankelijkheid Sint-Oedenrode en Stichting Platform voor Ouderen en Gehandicapten Veghel hun krachten om in de gemeente Meierijstad voor mensen met een beperking en senioren een zo optimaal mogelijke leefomgeving te creëren zodat ieder met respect, volwaardig en zo zelfstandig als mogelijk kan functioneren.

De bestaande stichtingen in Veghel en Sint-Oedenrode worden in de loop van 2017 worden opgeheven maar blijven als lokale werkgroep functioneren.

Omdat zo’n platform in Schijndel nog niet functioneert is de nieuwe stichting samen met Welzijn De Meierij en de Seniorenraad nog op zoek om ook in Schijndel een lokale werkgroep op te richten.

De stichting gaat structureel in overleg met de gemeente Meierijstad over inrichting van de openbare ruimte, gebouwen, (industrie)terreinen en verkeer. Het toegankelijk inrichten van de leefomgeving is een essentiële voorwaarde om iedereen mee te laten doen; of het nu gaat over wonen, winkelen, websites of evenementen. Respectvol gedrag met senioren en mensen met een beperking staat daarin centraal.

In de doelstelling weet de stichting zich extra gesteund door zowel de Tweede- als de Eerste Kamer. Op 12 april 2016 stemde de Eerste Kamer in om het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking te ratificeren. Daarmee wordt het inrichten van gebouwen en leefomgeving geen vrijblijvendheid meer maar een verplichting! Daar valt nog een flinke klus te klaren.
Tip de redactie!