Sportraad Meierijstad brengt gevolgen coronamaatregelen in beeld

De Sportraad Meierijstad heeft een onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportverenigingen in Meierijstad uitgevoerd. De resultaten zijn nu bekend, zie ook de infographic voor een visuele weergave. De Sportraad heeft in de periode van begin december tot half januari aan alle 120 sportverenigingen gevraagd deel te nemen aan een onderzoek naar de gevolgen van de ingestelde coronamaatregelen. 53 verenigingen hebben gereageerd. De meeste sporten zijn daarmee vertegenwoordigd, zoals turnen, basketbal, boogschieten, volleybal, tennis, zwemmen, atletiek, voetbal, korfbal, hockey, jeu de boules en schaatsen.

De vragen uit het onderzoek sluiten aan bij de onderzoeken van het Mulier Instituut. Zodat vergelijken met landelijke cijfers mogelijk is. Het bijgevoegde rapport geeft de resultaten. Een derde van de verenigingen geeft aan dat, als de sport beperkt blijft na 31 maart 2021, de coronamaatregelen een bedreiging vormen voor het voorbestaan. Het lijkt mee te vallen met de terugloop in ledenaantal. Twee derde van de verenigingen heeft minder dan 5% terugloop in leden. En iets meer dan 10% van de verenigingen heeft
een terugloop van 5 tot 10%. Dat geldt voor zowel binnen- als buitensporten. Ongeveer 15% van de verenigingen geeft aan dat ze in het eerste half jaar van 2021 niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen. De verenigingen met 500 tot 1.000 leden zijn
de eerste die ernstige financiële problemen verwachten. Het merendeel daarvan is een buitensportvereniging.

Gelukkig geven twee op de drie verenigingen aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van hun vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven. Hoe dat uitpakt als de coronamaatregelen tot juli of langer duren, is moeilijk te voorspellen. De situatie voor elke vereniging kan nog sterk wijzigen. De Sportraad heeft de gemeente geadviseerd om juist na de crisisperiode alert te zijn op (individuele) signalen over omvallen van verenigingen en actief met betreffende verenigingen de problematiek aan te pakken. Daarom is het verstandig om met een vitaliteitsscan van verenigingen inzicht te krijgen en de gevolgen van de coronamaatregelen te blijven monitoren.

Wethouder Coby van der Pas: “We zijn blij met dit onderzoek van de Sportraad. De resultaten geven ons een goed inzicht van wat er bij de sportverenigingen speelt. Zo kunnen we nog beter inspelen op de gevolgen. We blijven in nauw contact met onze
sportverenigingen. Verenigingen die zich zorgen maken over hun financiële situatie, roep ik op om dit vooral te melden. We laten geen vereniging zomaar omvallen. In ons Sportakkoord is de vitaliteitsscan voor de verenigingen al als één van de actiepunten
opgenomen. Hiermee gaan we snel aan de slag.”

sport corona
Tip de redactie!