Besturen van gemeente Meierijstad, WSD en IBN zijn akkoord met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De sociale werkbedrijven IBN en WSD willen net als de Gemeente Meierijstad, de bewoners nog meer betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en het beheer van openbare ruimte.

Mes snijdt aan twee kanten

WSD en IBN helpen de mensen aan het werk die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben; Bijvoorbeeld omdat ze re-integreren nadat ze lang werkloos zijn geweest of omdat ze een beperking hebben. De voormalige gemeente Veghel werkte voor de onderhoudstaken al met IBN; Schijndel en Sint-Oedenrode deden zaken met WSD. Jan Simons, algemeen directeur WSD is trots om samen met IBN een volgende stap kunnen zetten in het groenonderhoud in de gemeente Meierijstad: ” In deze samenwerking versterken de doelen elkaar: een schone, fijne woon- en werkomgeving en het aan het werk helpen én houden van mensen die daar hulp bij nodig hebben.”

Beleving als graadmeter onderhoud

Met de overeenkomst wordt het bestaande partnerschap op belangrijke punten vernieuwd. De gemeente Meierijstad wil een veilige en goed onderhouden en beheerde openbare ruimte. Vanaf 1 januari 2019 wordt er nog maar met éen integraal bestek voor groen en grijs gewerkt. Er blijft sprake van inbesteding; dat wil zeggen dat de gemeente de opdracht rechtstreeks gunt. Doordat WSD en IBN in de coördinatie en uitvoering samenwerken wordt de gemeente maximaal ontzorgd in de beheertaken. Er komt meer ruimte dan voorheen voor zelfwerkzaamheid door burgers en voor experimenten. Dat is ook de basis voor het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) dat de gemeente eind 2018 vaststelt. Het nodigt uit om met verbetervoorstellen te komen waardoor onderhoud beter aansluit bij de wensen van de inwoners; Of efficiënter of goedkoper kan. Het betekent ook dat WSD en IBN meer rechtstreeks met de burgers communiceren. Wethouder van Rooijen: “Juist omdat we al zoveel ervaring met elkaar hebben opgedaan en weten wat we aan elkaar hebben, is er het vertrouwen dat we deze nieuwe koers met elkaar kunnen varen. Burgerparticipatie, klanttevredenheid en –beleving zijn straks meer leidend dan technische kwaliteitsniveaus waarmee we voorheen werkten”. Algemeen directeur IBN Maarten Gielen vult aan: “Het mooie in dit nieuwe concept is dat de inwoners van een wijk daardoor vaker contact zullen hebben met onze medewerkers, er echt een gezicht bij krijgen. We merken dat deze aanpak het voor de inwoners van een wijk en de groenmedewerkers goed doet. Zeker voor onze medewerkers is het belangrijk om die extra bevestiging te krijgen dat ze volwaardig meedoen in de samenleving. En dat krijgen ze hierdoor”.

Groen, Groenbeheer, Schijndel

 
Tip de redactie!