sp-meierijstad

SP fractievoorzitter Ruud Merks heeft tijdens de raadsvergadering aandacht  gevraagd voor zwemlessen aan kinderen met een beperking. Stichting Buitengewoon Bijzonder geeft al ruim 15 jaar, met ondersteuning van de Gemeente Schijndel, zwemlessen aan kinderen met een bijzondere eigenschap. Deze doelgroep, kinderen met Autisme, ADHD,DCD, Down Syndroom , moeilijk lerende kinderen en bijv. kinderen die in een rolstoel zitten, kunnen vaak niet mee in het reguliere zwemonderwijs  en zijn daarom aangewezen op “speciaal” zwemonderwijs. Ondanks is gebleken dat het voor Stichting Buitengewoon Bijzonder, economisch, niet meer verantwoord is om deze zwemlessen kwalitatief in de huidige vorm en hoedanigheid te blijven verzorgen.  Alle inkomsten gaan nu op in de huur van het bad en verzekeringen.  (terwijl de drie zwemonderwijzers nu al 1.5 jaar voor niets les geven)

De Stichting wil de kosten voor de zwemlessen laag houden, zodat ALLE kinderen met plezier kunnen leren zwemmen. Ook kinderen van ouders die het financieel niet makkelijk hebben. Vaak zijn er al extra kosten als je kind een beperking heeft. Maar de middelen wegen niet op tegen de kosten. De stichting voelt zich genoodzaakt, ondanks meerdere pogingen om te komen tot een structurele oplossing, na deze zomer te stoppen met het geven van zwemlessen.

Ouders zijn ten einde raad, want er zijn geen andere passende alternatieven voor kinderen met een beperking. Kinderen met een leer- en/of gedragsuitdaging of motorische uitdaging vallen tussen de wal en het schip…

SP doet dringende oproep!

Tijdens de behandeling van de Sportnota, vroeg SP raadslid Ruud Merks aandacht voor deze dreigende situatie:

“In de Sportnota staat dat kwetsbare doelgroepen (oa mensen met een beperking) ook moeten kunnen sporten en bewegen. Het kan niet zijn dat deze kinderen dupe gaan worden omdat er geen passende zwemlessen meer voor hun gegeven kan worden. Als er een kinderfeestje wordt georganiseerd in het zwembad, kunnen zij niet mee doen, op vakantie kunnen ze niet zonder drijfmiddelen in het water. Zelfs kinderen van 13 jaar!  Daarnaast is leren zwemmen is toch wel heel belangrijk in een waterrijk land als Nederland.”

Merks vroeg aan de verantwoordelijke wethouder Coby van der Pas, of zij bereid is om op korte termijn, met deze stichting in gesprek te gaan.  De SP-er kreeg de toezegging van de wethouder.  Zij gaat graag in gesprek met de stichting, maar ook gaat ze bekijken op welke wijze deze kinderen,  de waarborg kunnen krijgen voor passende zwemlessen.

Tip de redactie!