SP Meierijstad vraagt zich af: “Wanneer stopt het?”

sp huurverhoging

Wanneer stopt het?  Dat was gistermiddag, de kernvraag, tijdens het gesprek dat een SP-delegatie (raadsleden Wouters en Merks) had, met de directeuren Wonders en Van Vucht (resp. Woonmeij en Area.)  Wanneer stoppen de jaarlijkse huurverhogingen? Waarom ieder jaar de woonlasten van huurders omhoog jagen, terwijl het NIBUD, vorig jaar al aangaf dat 25% van alle huurders (800.000! huishoudens) al klem zitten. En het ligt al in de lijn der verwachting van het, dat als gevolg van de “coronacrisis”, dit drastisch gaat stijgen. Wanneer is de bovengrens bereikt, voor een sociale huurwoning? Op dit moment is dat € 737,14. per maand!! Is dit nog sociaal te noemen?

In het gesprek met de directeuren was er slecht nieuws te melden. Ze komen er niet op terug om de huurverhoging niet op 0% te zetten. Hun credo is:  Dat ze willen blijven inzetten op maatwerk. Huurders die in de problemen komen helpen ze. Bij Woonmeij nu 15 huurders, bij Area 35………Dat zijn er dus in ogen van de SP al 50 teveel.

Positief is dat Woonmeij en Area erkennen, dat ze weliswaar nu niet nog in beeld hebben hoe groot de problemen zijn en hoeveel huurders er nu al in de problemen dreigen te komen, maar dat wel de verwachting is dat de problemen toenemen. Woonmeij zegde toe, er bovenop te zitten dat als de huur niet wordt bijgeschreven (en automatische incasso niet werkt) en dat men dan snel contact op neemt met de huurder.

Het klopt natuurlijk dat nu nog niet alle problemen in beeld zijn. Maar heel veel voorstellingsvermogen heb je niet nodig om te bedenken waar het naar toe gaat. Natuurlijk hebben de SP raadsleden ingebracht dat er huurders zijn die er voor kiezen wel de huur te betalen en te kiezen voor bezuinigingen op bijv de noodzakelijke boodschappen. Wat gebeurt daar mee? Deze huurders zijn nog niet in beeld bij Woonmeij/Area. Afgesproken is dat, in februari er opnieuw een gesprek volgt met beide directeuren. Dan is er  meer duidelijk wat de corona-crisis en de inkomens achteruitgang betekent voor de huurverhoging volgend jaar.

Wanneer stopt het?

Het verschil tussen moeten huren en wat iemand in een koophuis moet betalen groeit steeds verder uit elkaar. Woonmeij legt geen inkomensafhankelijke huurverhoging op. Area wel. Veel huurders hebben namelijk geen keus. Te weinig inkomen om te kunnen kopen. Of een te hoog inkomen om in aanmerking te komen voor sociale woningbouw. En dan weer te weinig inkomen voor een huurwoning in de vrije sector met huren van 1000 euro en meer.

Directeur Wonders, van Woonmeij is grote voorstander om niet meer in huur te rekenen, maar in woonlasten. Bijvoorbeeld een bepaald percentage van je inkomen voor de totale woonlasten. Zeker de moeite waard om daarop verder te gaan. Wel komt dan de landelijke politiek ook in beeld.

Al met al, wordt vervolgd. De SP vindt her jammer dat de goede wil van de woningbouwverenigingen, het beste voor de huurders, nu niet willen laten zien, door al dit jaar voor de 0% huurverhoging te gaan.

Lees meer over de problemen van huurders met een laag inkomen op de website van het Nibud:

https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-luidt-noodklok-kwart-van-de-huurders-zit-financieel-klem/

Huur

Tip de redactie!