Aanstelling van de kartrekker voor diverse taalprojecten

De gemeente Schijndel en Welzijn de Meierij zetten extra stappen om taalontwikkeling te stimuleren. Recent besloot het college van B&W in Schijndel de lokale welzijnsinstelling financieel te ondersteunen bij de uitvoering van diverse taalprojecten. Wethouder Menno Roozendaal: “Met het stimuleren van taalontwikkeling bereik je meerdere doelen. Wie de Nederlandse taal niet goed beheerst, kan beperkt worden in het meedoen in de samenleving. Dat geldt voor zowel het spreken, lezen als schrijven. We hadden in Schijndel al de ‘Lang zullen ze lezen’ groepen waarin taalles geboden werd. Dat wordt met dit geld in 2017 voortgezet en financieel laagdrempelig gehouden voor de deelnemers. Ik hoop dat Meierijstad ook het belang ziet van het aanpakken van laaggeletterdheid”.

Taalhuis

Een deel van de financiële ondersteuning is bedoeld voor een kartrekker voor het Taalhuis. Trix Cloosterman, directeur van Welzijn de Meierij, legt uit waarom de ondersteuning vanuit de gemeente nodig was: “Het Taalhuis is het verband waarbinnen we als partijen met elkaar samenwerken. Maar we zagen dat er iemand nodig is die de boel aanjaagt, het netwerk vergroot en zorgt voor de juiste verbindingen tussen de taalcursussen en -projecten die we organiseren. Met de steun van de gemeente komt er nu een kartrekker”. Die kartrekker is Inge Schouwink, een bekend gezicht in het Schijndelse opbouwwerk. “Ik ben erg gemotiveerd om de rol van aanjager te vervullen. Ik zie volop kansen en krijg nu gelukkig ook de tijd om daar werk van te maken”, aldus Inge Schouwink. In september werd in Schijndel officieel het Taalhuis geopend. Het Taalhuis is een fysieke plek bij Welzijn de Meierij (in de ontmoetingsruimte), waar mensen vragen kunnen stellen over lezen, schrijven, rekenen, computeren. Maar vooral is het een samenwerking tussen Welzijn de Meierij, Bibliotheek de Meierij, Vluchtelingenwerk, de gemeente Schijndel en de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid te bestrijden.

Voorleesexpres

Een nieuw project in Schijndel om de taalontwikkeling te stimuleren is de Voorleesexpress. Cloosterman: “In Sint Oedenrode zijn we hier het afgelopen jaar ook mee gestart. En daar loopt het ontzettend goed. Vrijwilligers gaan bij gezinnen thuis voorlezen. Dat is leuk voor de kinderen en er gaat een stimulerende werking van uit richting ouders. We zien dat ouders en kinderen er plezier in hebben en dat is voor veel ouders een drijfveer hun eigen taalvaardigheden te gaan bijspijkeren”.

p1010990

Tip de redactie!