Schijndel heeft een dekkend AED netwerk

Voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Schijndel is het belangrijk dat, als iemand een hartstilstand krijgt, er binnen 6 minuten een AED en voldoende burgerhulpverleners ter plekke zijn. Dat hebben veel particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijven samen met de Stichting Schijndel Hartsave (SSH), wijk- en dorpsraden en de gemeente Meierijstad voor elkaar gekregen.

Zes minuten

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 17.000 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De eerste zes minuten zijn daarbij van levensbelang. Wordt er in die minuten een AED gebruikt, dan stijgt de overlevingskans volgens de landelijke Hartstichting naar bijna 25%.

AED-dekkend netwerk

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Een AED kan (met behulp van reanimeren) het hart als het ware resetten en weer normaal laten kloppen. De AED’s hangen verspreid over heel Schijndel en zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week, inzetbaar. Door een gezamenlijk inspanning heeft Schijndel dat voor elkaar gekregen en mag zich nu ‘hartveilig’ noemen.

Burgerhulpverleners

Om te reanimeren en de AED doeltreffend in te zetten heeft Schijndel een groot aantal burgerhulpverleners. Stichting Schijndel Hartsave verzorgt (herhalings)cursussen voor burgerhulpverleners. Ook in deze moeilijke coronatijd worden deze cursussen, volgens de laatste richtlijnen van de RIVM, verzorgd. Voor cursisten die zich aanmelden bij het landelijk netwerk HartslagNu is de AED/reanimatiecursus en ook de herhalingscursus in Schijndel gratis.

Covid-19 richtlijnen

Bij een reanimatie wordt tot nader order geen beademing toegepast. Ademhaling wordt gecontroleerd door goed te kijken, zonder de luchtweg te openen. De neus en mond van het slachtoffer worden afgedekt, voordat men met de borstcompressie begint. De AED wordt aangesloten zo gauw deze beschikbaar is. Kijk voor de laatste covid-19 (corona) richtlijnen op www.reanimatieraad.nl

Onderhoud

Om een AED te laten werken , moet die onderhouden en beheerd worden. Stichting Schijndel Hartsave heeft vier beheerders die drie maal per jaar alle AED’s controleren en waar nodig elektrodes en accu’s vervangen of andere werkzaamheden verrichten. Om de tien jaar wordt de gehele AED vervangen en om de twintig jaar dient de buitenkast vernieuwd te worden.

Trots

Stichting Schijndel Hartsave is blij met het bereikte resultaat. Ze zijn trots op het dekkend netwerk en op de cursussen die door veel vrijwilligers gevolgd worden. U kunt zich opgeven voor de reanimatiecursus op de website www.schijndelhartsave.nl en voor meer informatie kunt u mailen naar cursus@schijndelhartsave.nl.

Voorzitter

Tot slot is de stichting trots op de vele betrokken burgers, verenigingen en bedrijven die zich hebben ingezet om het dekkend AED-netwerk te realiseren. Om met de woorden van de voorzitter van de stichting, Wim van der Rijt, te spreken: ”Samen zorgen we voor een hartveilig Schijndel.”

Oefenen van borstcompressie en het gebruik van een AED tijdens de reanimatiecursus
Tip de redactie!