In het gezondheidsbeleid ‘Samen gezond in Meierijstad’ benoemt het college verschillende speerpunten. De meeste speerpunten richten zich op een gezonde leefstijl. Samen met inwoners en professionals werd nagedacht hoe in Meierijstad de focus meer op
gezondheid te hebben en houden.

Het gezondheidsbeleid bevat speerpunten waar we ons als gemeente de komende jaren op willen richten. Deze speerpunten zijn samen met inwoners en professionals benoemd. De komende vier jaar betekent dit dat we ons richten op ‘positieve gezondheid’ en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen inwoners. Daarbij ligt de focus op een gezonde leefstijl: gezonde voeding, voldoende beweging, gezond gewicht, alcohol- en drugsgebruik, seksualiteit en mediawijsheid. Maar ook richten we ons op eenzaamheid, (jonge) mantelzorgers en het psychosociaal welbevinden.

In onze omgeving richten we ons op voldoende ontmoetingsplekken, een aantrekkelijke buurt om te wonen, zorgen voor gezonde lucht en het terugdringen van geur- en geluidsoverlast.

De gemeenteraad neemt op 5 juli een definitief besluit over het gezondheidsbeleid.

Hardlopen
Tip de redactie!