De rekenkamercommissie heeft recent twee onderzoeksrapporten aangeboden aan de gemeenteraad:

  • Duurzaamheid en Maatschappelijk initiatief

Hoe kan de gemeente lokale initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het terrein van de milieudimensie van duurzaamheid aanjagen, stimuleren en faciliteren? Onderdeel van het onderzoek is een ‘duurzaamheidsfoto’ die is gemaakt van de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid.

  • Toegang sociaal domein

Het onderzoek laat zien hoe ingewikkeld het is geweest om de decentralisaties in het sociaal domein (2015) opnieuw te organiseren in de nieuw gevormde gemeente. Daarnaast geeft het een beeld van kansen en risico’s voor de toekomst.

Behandeling onderzoeksrapporten

Beide rapporten bevatten diverse conclusies en aanbevelingen. Het is aan de raad om hierover een uitspraak te doen. Het onderzoeksrapport ‘Duurzaamheid en Maatschappelijk initiatief’ staat geagendeerd voor de vergadercyclus van september. Het onderzoeksrapport Toegang Sociaal Domein staat gepland voor de vergadercyclus van oktober (commissie 4 oktober, raad 11 oktober).

Oriëntatie op nieuwe onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie oriënteert zich op nieuwe onderzoeksonderwerpen. Suggesties zijn welkom.

Wilt u meer weten? Ga dan naar www.meierijstad.nl/rekenkamercommissie of neem contact op met de secretaris van deRekenkamercommissie, de heer M. van Els (mvanels@meierijstad.nl).

Wat is de rekenkamercommissie?

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Door middel van haar onderzoeken wil de rekenkamer een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Meierijstad.
Tip de redactie!