Raadsvergadering Meierijstad – 13 juli 2017

Aanstaande donderdag is er een vergadering van de gemeenteraad in het bestuurscentrum te Sint Oedenrode. Hier zal onder andere een besluit genomen worden over de megastal in Nijnsel en de koersbepaling voor de samenwerking met de WSD.

De vergadering is te volgen via een livestream

Raadsvergadering – 13 juli 2017

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.A. Fränzel
Toelichting: Bij elk agendapunt geldt voor de 1e termijn een maximale spreektijd van 5 minuten per fractie.
Algemene documenten:

 

1
Opening
2
Vaststelling agenda
 

3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 20 juni en 22 juni 2017
 

6
Ingekomen stukken
 

pdf 17.07.13 LIS raad.docx (390KB)
pdf A1 GS-begrotingscirculaire.pdf (119KB)
pdf A2 GS-Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2016.pdf (2,8MB)
pdf A3 GS-goedkeuring begroting 2017.pdf (2,1MB)
pdf B1 RIB parkeren Veghel-centrum_bw 16 mei 2017_def.docx (261KB)
pdf B1a Parkeerplaatsen Veghel-centrum 2017_def.pdf (740KB)
pdf B2 RIB lokale omroep.pdf (1,5MB)
pdf B2a RIB lokale omroep-bijlage.pdf (2,9MB)
pdf B3 RIB convenant groene handhaving.pdf (2,4MB)
pdf B3a RIB convenant groene handhaving-bijlage 1 Brief BPO.pdf (1,1MB)
pdf B3b RIB convenant groene handhaving-bijlage 2 Convenant.pdf (2,6MB)
pdf B3c RIB convenant groene handhaving-bijlage 3 Interventiearr wildcrossen.pdf (2MB)
pdf B3d RIB convenant groene handhaving-bijlage 4 integraal handh programma wildcrossen.pdf (4,1MB)
pdf B4 RIB GR-KCV.pdf (1,8MB)
pdf B4a RIB GR-KCV-concept jaarrekening 2016.pdf (788KB)
pdf B4b RIB GR-KCV-concept begroting 2018.pdf (909KB)
pdf B5 RIB achtervangovereenkomst WSW.pdf (1,8MB)
pdf B5a RIB achtervangovereenkomst WSW-Bijlage Modelcollegebesluit gelimiteerde achtervangovereenkomst.pdf(407KB)
pdf B6 RIB eindrapportage Pilot IBN-gemeenten.pdf (1,1MB)
pdf B6a RIB eindrapportage Pilot IBN-gemeenten-bijl 1 eindrapportage.pdf (620KB)
pdf B6b RIB eindrapportage Pilot IBN-gemeenten-bijl 2 aanbiedingsbrief.pdf (320KB)
pdf B7 RIB jaarrekening 2016 en begroting 2018 RBL BNO.pdf (278KB)
pdf B7a RIB jaarrekening 2016 en begroting 2018 RBL BNO-jaarrekening 2016.pdf (238KB)
pdf B7b RIB jaarrekening 2016 en begroting 2018 RBL BNO-begroting 2018.pdf (300KB)
pdf C1 Radar – Monitor Discriminatie 2016 Oost-Brabant – brief.pdf (316KB)
pdf C1a Radar – Monitor Discriminatie 2016 Oost-Brabant- rapport.pdf (1,7MB)
pdf C2 Deelname aan Dag van de Democratie 2017.pdf (252KB)
pdf C3 Bewoners Korte haak-Rembrandtlaan – mail.docx (324KB)
pdf C3a Bewoners Korte haak-Rembrandtlaan – Bijlage 1.pptx (1,2MB)
pdf C3b Bewoners Korte haak-Rembrandtlaan – Bijlage 2 – Copier Ovatonde-viaduct N279.pdf (42KB)
pdf C3c Bewoners Korte haak-Rembrandtlaan – Bijlage 3 – Copier Korte op-afrit op N279.pdf (43KB)
pdf C3d Bewoners Korte haak-Rembrandtlaan – Bijlage 4 – 20160928 Commissie RM.docx (247KB)
pdf C3e Bewoners Korte haak-Rembrandtlaan – Bijlage 5 – argumentatie tbv raad 13 oktober.doc (813KB)
pdf C3f Bewoners Korte haak-Rembrandtlaan – Bijlage 6 – tellingen 2017 Rembrandtlaan.pdf (206KB)
pdf C3g Bewoners Korte haak-Rembrandtlaan – Bijlage 7 – tellingen 2017 Corridor.pdf (192KB)
pdf C5 dhr. G.Gaussand N279 De Leest.pdf (187KB)
pdf C6 Boonstra houtstook – mail.docx (303KB)
pdf C6a Boonstra houtstook bijlage WHO Houtstook 2015.pdf (2,5MB)
pdf C6b Boonstra houtstook bijlage Wood burners.pdf (180KB)
pdf C7 Dorpsraad Keldonk afschrift aan gedeputeerde over N279.docx (289KB)
pdf C8 Dorpsraad Keldonk -notulen vergadering 17-05-2017.pdf (797KB)
pdf C9 Beraad Vlieghinder-mail 31-05-2017.pdf (203KB)
pdf C9a Beraad Vlieghinder-presentatie 20-05-2017.pdf (1MB)
pdf C9b Beraad Vlieghinder-presentatie Eindhoven Airport na 2019.pdf (959KB)
pdf C10 Wecycle-benchmark e-waste.pdf (1,4MB)
pdf C11 Heemkundekring Erthepe-reactie N616-raad.pdf (1,6MB)
pdf C11a Heemkundekring Erthepe-reactie N616-REB.pdf (1,6MB)
pdf C12 Vrijstaat de Stellingen.pdf (177KB)
pdf C14 Bodewes Reactie megastal.pdf (29KB)
pdf C15 Rooijackers Plan 4A-4B Alternatief voor MEER knelpunten.pdf (756KB)
pdf C16 Dorpsraad Erp Notulen 2017-05-11 tbv griffie.docx (430KB)
pdf C17 NOCNSF Brief input verkiezingsprogramma’s.pdf (286KB)
pdf C17a NOCNSF Ezine input verkiezingsprogramma’s.pdf (8,9MB)
pdf C18 Bloem Reactie megastal.pdf (607KB)
pdf C19 Luster Reactie megastal.pdf (733KB)
7
Benoeming en installatie burgercommissielid
 

8
Vaststelling bestemmingsplan herziening Pater Vervoortstraat 31, Zijtaart
 

9
Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, 2e ontwikkelplan
 

10
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening Den Dubbelen 3
 

11
Vaststelling Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid
 

12
Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen in verband met voorgenomen vestiging van een varkenshouderij aan de Lieshoutseweg te Sint-Oedenrode
 

12.a
Ter inzage stukken
 

pdf 1. Brief gemeente aan Verhagen_juni2015.pdf (815KB)
pdf 2. Brief GS aan gemeenten mbt vergverlening irt VGO_juli2016.pdf (1,8MB)
pdf 3. brief REaktiegroep van 12 juli 2016 aan gemeenteraad.pdf (543KB)
pdf 4. Advies Van Hoof irt brief REaktiegroep Bleieven.pdf (734KB)
pdf 5. brief provincie mbt VGO en vergunningverlening sept2016.pdf (544KB)
pdf 6. rapportage Van Hoof achtergrondbelasting_okt2016.pdf (675KB)
pdf 7. brief Goorts & Coppens 8 november 2016.pdf (347KB)
pdf 8. Aanbiedingsbrief VG 20161125 handelingspersp.pdf (147KB)
pdf 9. Notitie Endotoxine toetsingskader 20161125.pdf (754KB)
pdf 10. Rapport Erbrink Endotoxine 20160905.pdf (1MB)
pdf 11. brief Linsen advocaten nov 2016.pdf (333KB)
pdf 12. brief aan Linssen mbt planning.pdf (71KB)
pdf 13. planning vergverlening_IV_Verhagen.pdf (30KB)
pdf 14. brief Linssen_Verhagen_jan2017.pdf (3,5MB)
pdf 15. brief Goorts & Coppens 17 januari 2017.pdf (577KB)
pdf 16. brief iM aan lto_jan2017.pdf (73KB)
pdf 17. beroep Linssen_Verhagen_rechtbank_13022017.pdf (790KB)
pdf 18. ingebrekestelling gemeente Verhagen_feb2017.pdf (1,4MB)
pdf 19. verweerschrift rechtbank inz IV Lieshoutseweg_mrt2017.pdf (5,4MB)
pdf 20. Brief aan Linssen_mrt2017.pdf (345KB)
pdf 21. aanvulling Linssen ivm ingebrekestelling mrt 2017.pdf (2,8MB)
pdf 22a. Informatieset Bleieven 2017.pdf (4,1MB)
pdf 22b. 2016-6-1 ontwerp weigering vergunning bouw megastal.pdf (189KB)
pdf 22c. 2016_06_03_antw_megastal_nijnsel provincie.pdf (1,7MB)
pdf 22d. beoordeling ggd analyse t.b.v. ggd.pdf (626KB)
pdf 22e. Brief Goorts en Coppens april 2016.pdf (838KB)
pdf 22f. advies van hoof tav saldering en cumulatie.pdf (222KB)
pdf 22g. Brief Goorts en Coppens_juni2016.pdf (1,1MB)
12.b
Onderliggende stukken
 

12.c
Technische vragen en raadsinformatiebrieven
 

12.d
Inspreekreacties beeldvormende avond 19 april 2017
 

12.e
Inspreekreacties beeldvormende avond 29 juni 2017
 

12.f
Informatie naar aanleiding van toezegging beeldvormende avond 29 juni 2017
De status vertrouwelijk, zoals vermeld in het document Ontwikkelingsplan LOG Jekschotse Heide, is niet meer aan de orde.

 

13
Instemming zienswijze gemeente Meierijstad koersbepaling WSD
 

14
Vaststelling jaarrekeningen 2016 Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode
 

15
Wijziging begroting 2017 conform 1e bestuursrapportage 2017
 

16
Vaststelling uitgangspunten begroting 2018 Meierijstad
 

17
Sluiting

 
Tip de redactie!