Aanstaande donderdag is er een raadsvergadering in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode. De raadsvergadering start om 19.30 uur.

Op de raadsagenda staan de volgende onderwerpen:

  • Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP)
  • Subsidieverordening verduurzaming bestaande particuliere woningen
  • Wijziging APV i.v.m. invoering wet aanpak woonoverlast
  • Initiatiefvoorstel Hart voor Schijndel Kinderparlement ‘Kinderen zijn de burgers van morgen’

Moties vreemd aan de orde van de dag

Twee fracties hebben aangekondigd een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen. Dit zijn onderwerpen buiten de raadsagenda om:

  • ‘Iedereen is welkom in onze horeca’ (Team Meierijstad)
  • Regresrecht WMO, nieuwe overeenkomst met verzekeraars (SP)

Het is aan de raad om – net als bij de andere punten – hierover een besluit te nemen.

Wilt u meer hierover weten? Zie de vergaderstukken op de gemeentelijke website via www. meierijstad.nl/vergaderkalender.

Kunt u de vergadering niet bijwonen, deze is ook te volgen via een livestream op internet:

Livestream Raadsvergadering 12 oktober
Tip de redactie!