Door de fusie zijn er in de gemeente Meierijstad op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen. Maar de inwoners gaan wel naar de stembus voor een raadgevend referendum.

Waar gaat het referendum over?

U kunt voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 stemmen.
Deze wet maakt het voor een dienst zoals de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheid Dienst) mogelijk om uitgebreider onderzoek te doen met betrekking tot onze veiligheid. Deze verdergaande mogelijkheden hebben volgens de tegenstanders ook weer nadelen, omdat zij
vinden dat de nieuwe wet een inbreuk is op onze privacy.

Gaat dit te ver of is het juist goed?

Met de nieuwe wet wordt er een nieuwe balans gezocht tussen het belang van de nationale veiligheid en de privacy van mensen. De voor- en tegenstanders zijn er nog niet uit
of er binnen de wet een goede balans is gekozen.

Wat gebeurt er met de uitkomst?

Met uw stem spreekt u uit of u voor of tegen de ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheids-diensten 2017’ bent. Het referendum is pas geldig als ten minste dertig procent van
het aantal kiezers een geldige stem heeft uitgebracht (voor, tegen of blanco). De uitslag wordt gezien als een advies enis niet bindend: regering en parlement hebben hierna het
laatste woord.

Meer lezen?

Meer informatie over de inhoud van de wet vindt u op www.referendumwiv2017.nl.
Voor meer informatie over stemmen in Meierijstad en de locaties van de stembureaus kijkt u op www.meierijstad.nl/referendum.

Stemmen, Stembureau
Tip de redactie!