Planningsvrijwilliger: iets voor jou?

logo welzijn de meijerij

Via het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn de Meierij zijn er veel mensen actief als vrijwilliger in onze gemeenschap. Zij helpen anderen bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren. Of zij bezoeken mensen die eenzaam zijn of die hulp nodig hebben bij de gang naar de winkels of evenementen of naar de dokter. Zo zijn er ook vrijwilligers die mensen naar de dokter, het ziekenhuis, familie en andere bijeenkomsten brengen. Ofwel met hun eigen auto: Vervoer op Maat ofwel met de Erop-Uit-Bus.

Planner van ritjes en uitstapjes.

Dat vervoer wordt gecoördineerd door Vervoer op Maat, onderdeel van Welzijn De Meierij. En die geeft dat dan weer door aan de planningscoördinator. Er is op dit moment één vrijwilliger die al deze ritjes coördineert en plant. Maar er is behoefte aan versterking op dit terrein. Bovendien is het plezierig als er een achterwacht is die de planning in geval van vakantie of ziekte kan overnemen. Hoeveel tijd je ermee kwijt zult zijn, is moeilijk aan te geven. Dat hangt sterk af van de vraag op een bepaald moment en van de onderlinge afspraken tussen jou en de huidige planningsvrijwilliger. Flexibiliteit is dus wel gewenst, evenals het vermogen om snel op acute situaties te kunnen reageren.

Wil je meer weten? Bel dan gerust met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn de Meierij. Tel.: 073-5441400 of via e-mail: vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl. Kijk ook eens op onze website (www.welzijndemeierij.nl). Daar is meer informatie te vinden over deze en allerlei andere vrijwilligersactiviteiten.
Tip de redactie!