Participatiegroep herbestemming gemeentehuis Schijndel: aanbieden van het rapport aan wethouder Coby van der Pas

Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, de heer Walter van Dinther, heeft een groep betrokken Schijndelse burgers nagedacht over een goede invulling van het gemeentehuis. Het gemeentehuis van Schijndel is door de fusie vrijgekomen en vraagt om een nieuwe bestemming.

Zojuist heeft de participatiegroep het resultaat hiervan overhandigd aan wethouder Coby van der Pas. “We hebben met de participatiegroep nagedacht over goede invullingen die bijdragen aan het hele centrum van Schijndel. Een nieuwe toekomst moet niet alleen gaan om de invulling van het gebouw.” aldus Walter: “Een nieuwe functie moet leven in de brouwerij brengen en aansluiten bij het ‘Schijndelse’. De participatiegroep heeft daarom de kernwaarde ‘herkenbare identiteit’ toegevoegd aan de kernwaarden levendigheid, energie en diversiteit.”

Marktconsultatie

Naast de participatiegroep zijn ook professionele marktpartijen gevraagd om te bekijken welke mogelijkheden het gemeentehuis biedt. Verschillende partijen hebben hierop gereageerd. Wethouder Coby van der Pas: “We hebben heel verschillende plannen ontvangen.  Het viel ons op dat veel ideeën goed passen binnen onze kaderstellende visie en ook naadloos aansluiten op de ideeën van de participatiegroep.”

Vervolg

Wethouder van der Pas: “We hebben de inbreng uit de participatiegroep én uit de marktconsultatie  natuurlijk ter harte genomen. Het college heeft besloten om uit te zoeken of het gemeentehuis geschikt is voor maatschappelijke functies en verder onderzoek te doen naar een goede definitieve invulling van het gemeentehuis op deze markante plek in het centrum van Schijndel. Denk hierbij aan bibliotheek, museum en publieksbalie van de gemeente.” Voor het nieuwe gedeelte van het voormalige gemeentehuis is een vorm van wonen het meest genoemd. In het najaar van 2017 moet duidelijk zijn óf en welke maatschappelijk functies in het gebouw gehuisvest kunnen worden.

De participatiegroep geeft desgevraagd aan graag betrokken te blijven in de toekomst. Wethouder van de Pas waardeert dit ten zeerste en zegt toe op duidelijke ijkmomenten hen erbij te betrekken.

Gemeentehuis Schijndel
Tip de redactie!